Miten voin auttaa?

12 päivää maailmalla

Kirja: Tittamari Marttinen &  Emmi Jormalainen: 12 päivää maailmalla. Lasten keskus 2014. Kirjan tiivistelmä

Tiedonhakutehtävä, jonka tarkoituksena on edistää oppilaan toimijuutta pakolaiskysymyksissä.

Hakusanoja: Pakolaisuus, Punainen risti, Unicef, sota, luonnonkatastrofi, kriisi, Tampereen yliopisto

Tehtävänanto: Lue kirjan luku Koti sydämessä. Keskustelkaa luokassa pakolaisuudesta.

Ota selvää mitkä (koulun yhteistyö-) järjestöt pyrkivät tukemaan pakolaisia ja minkälaisin keinoin ne sen tekevät? Keksi myös keinoja millä tavoin sinä voit auttaa ulkomailla?

Tehtävä PDF

Laatija: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, äidinkieli ja kirjallisuus 2016

Ikäryhmät:
Asiasanat: