Meren valtaama kaupunki

Annika Luther: Kodittomien kaupunki

Kirja: Annika Luther: Kodittomien kaupunki. Teos & Söderströms 2011. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä harjoitellaan kuvankäsittelyä sekä pohditaan yhdessä merenpinnan nousun vaikutusta omaan lähiympäristöön. Kirja toimii inspiraationa kuvankäsittelylle. Aikaa tehtävälle olisi hyvä varata pari tuntia.

Hakusanoja: ilmasto, ympäristö, kuvankäsittely, kuvataide, tietotekniikka, vesi, vedenpinnan nousu, tulva, kotikunta

Tehtävänanto: Kirjan lukukujen 8 ja 9 välissä kuvaillaan Halsingihia kalojen silmin. Tehtävässä tulee muokata pareittain tai pienryhmissä olemassaolevaa (tekijänoikeudet huomioiden)  tai itse otettua kuvaa Helsingistä tai omasta kotikunnasta kuvankäsittelyohjelmalla kirjan kalojen kuvauksen tai muualta kirjasta löytyvän kuvailun inspiroimana. Miltä kiinalaisten ja intialaisten asuttama vesikaupunki näyttäisi?

Tehtävää tehdessä voidaan pohtia vastaavanlaisen merenpinnan nousun vaikutuksia omaan lähiympäristöön. Miten se vaikuttaisi elämään kotikunnassa? Olisiko kunta kokonaan veden valtaama?

Vinkki! Katso myös aiheeseen liittyvät tehtävät Muuttunut maailma ja vedenpinnan nousu ja Miltä maailma näyttää, kun napajäätikö ovat sulaneet?

Tehtävä PDF

Laatija: Helsingin yliopiston Kasvatustieteellinen tiedekunta, tietojenkäsittelytieteen opettajaopiskelijat 2017

Ikäryhmät: /
Asiasanat: