Liljan salainen matka Helsinkiin

Annika Luther: Kodittomien kaupunki

Kirja: Annika Luther: Kodittomien kaupunki. Teos & Söderströms 2011. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä harjoitellaan Google mapsin ja Excelin käyttöä. Kirja luo kontekstin matkalle, jonka laatua tulkitaan/määritetään edellä mainituilla ohjelmilla. Tehtävä kestää noin 20-40 min. riippuen oppilaiden tasosta ja tehtävään syventymisen määrästä.

Hakusanoja: Google maps, Excel, tietotekniikka, matematiikka, ilmastonmuutos, taulukkolaskenta

Tehtävänanto:

  1. Avaa Google mapsista Suomen kartta ja kuvittele mitä kirjassa kuvailtavaa reittiä pitkin Lilja olisi päässyt Helsinkiin. Muista käyttää reitin määrittämisen apuna kirjassa kuvailtuja teitä ja maisemia.
  2. Ota ylös kaikki välikaupungit tai välipysäkit, joita pitkin Lilja kulki ja taulukoi Exceliin näiden välikaupunkien/-pysäkkien etäisyydet toisistaan. (Kirjoita ensimmäiselle sarakkeelle (A) välikaupungit ja toiselle sarakkeelle (B) etäisyys seuraavaan välikaupunkiin/-pysäkkiin) Lopuksi laske Excelin avulla Liljan matkan yhteispituus.
  3. Mietitään taas Liljan matkaa Helsinkiin. Matkan alussa Lilja oli täynnä intoa ja energiaa ja osa matkasta taittuikin pyörällä. Mutta Lilja oli myös välillä väsyneempi jolloinka matka oli raskasta ja hidasta. Liljan matka ei taittunut myöskään kokonaan pyörällä. Muistuta mieleesi Liljan matkaa ja arvioi kolmannelle sarakkeelle (C) jokaisen välimatkan taittamiseen kulunut aika. Neljännelle sarakkeelle lasketaan sitten Excelillä välimatkojen keskimääräiset nopeudet. Milloin Liljan matka oli nopeinta?

Tehtävä PDF

 Laatija: Helsingin yliopiston Kasvatustieteellinen tiedekunta, tietojenkäsittelytieteen opettajaopiskelijat 2017.

Ikäryhmät: /
Asiasanat: