Kokeile tosi-tv -käsikirjoittamista

Lapsihallitus

Kirja: Melli, Aleksander: Lapsihallitus. Tammi 2008. Kirjan tiivistelmä

Luovan kirjoittamisen tehtävä. Tehtävässä pohditaan tosi-tv-ohjelmien luonnetta ja merkitystä sekä kokeillaan oman ohjelman ideointia. Tavoitteena on huomata tosi-tv:n merkitys mediatodellisuutemme rakentajana sekä perehtyä käsikirjoittajan rooliin luovan kirjoittamisen keinoin. Tehtävää voi varioida kuvaamalla tosi-tv -materiaalia.

Tehtävän kesto: 2-4 oppituntia

Hakusanat: televisio, tosi-tv, mediakasvatus, käsikirjoittaminen, ohjelmaformaatti, Yöstäjä

Vaihe 1: Tosi-tv -ohjelmiin tutustuminen

Tutustukaa televisiokanavien ohjelmakarttoihin ja etsikää niistä tosi-tv -ohjelmia viikon varrelta. Millaisia eri ohjelmatyyppejä eli formaatteja löydätte? Kuinka monessa ohjelmassa on kyse suljetusta tilasta, josta osallistujat eivät pääse poistumaan, kuten Lapsihallituksessa?

Vaihe 2: Ohjelmaidea ryhmätyönä (2-4 oppilaan ryhmissä) tai yksilötyönä

Ryhtykää tosi-tv -ohjelman käsikirjoittajaksi: ideoikaa tosi-tv -ohjelma, jonka pääosissa ovat lapset ja nuoret. Keksikää ensin ohjelmaformaatti, eli mitä ohjelmassa on tarkoitus tehdä: onko se esimerkiksi kykykilpailu, pudotuspeli, joukkuekilpailu tai henkilöiden elämää seuraava ohjelma?

 

Ohjelmaideaa varten täytyy keksiä seuraavat asiat:

  1. Ohjelman nimi.
  2. Korkeintaan yhden sivun ehdotus ohjelman ideasta ja rakenteesta (engl. ”The One-Sheet”). Kuvailkaa muutamalla virkkeellä, mistä ohjelmassa on kyse. Kuvailkaa myös tapahtuma- eli kuvauspaikkaa. Määritelkää, montako jaksoa tuotantokausi sisältää, ja lyhyesti, mitä kussakin jaksossa tapahtuu. Listatkaa myös, millaisia henkilöitä ohjelman osallistujiksi valitaan.
  3. Valmistelkaa enintään kahden minuutin mittainen ”pitsaus”, eli ohjelmaidean esittelypuheenvuoro koko luokalle. Tehtävänä on vakuuttaa yleisö ohjelman hyvyydestä. Kertokaa, mitä uutta ja ennennäkemätöntä ohjelmanne tuo televisioon! Nostakaa ohjelmastanne esiin myös teema: mitä ohjelmalla halutaan sanoa? ”Jokainen voi saavuttaa unelmansa”; ”erilaisuus on rikkautta” tai ehkä ”kyseenalaista auktoriteetit”?

 

Opettajan ohje:

Ennen tehtävän tekemistä voitte pohtia, millaisia tarinoita tosi-tv -ohjelmien taustalta löytyy. Osa on selviytymistarinoita vaikeissa olosuhteissa, osassa matkustetaan, osassa yritetään vietellä vastakkaista (tai samaa) sukupuolta, ja osassa tavoitellaan jotain unelmaa. Mistä kirjoista, saduista tai myyteistä voisi löytyä viikon tosi-tv-ohjelmien käsittelemiä aiheita ja teemoja?

Lisälukemiseksi samoista teemoista Lapsihallituksen ohella voi suositella teoksia Golding: Kärpästen herra ja Leinonen & Laitinen: Saga (nuoret kilpailevat tosi-tv -ohjelmassa Islannissa).

 

Vaihtoehtoinen toteutus:

Päivä tosi-televisiota (ryhmätyönä)

Tehtävän kesto: 6-10 h

Tehtävänanto: Kuvatkaa pienryhmissä yksi (koulu)päivänne esimerkiksi tableteilla. Koostakaa kuvaamastanne materiaalista editoimalla enintään kolmen minuutin mittainen ohjelma. Aloittakaa päättämällä ohjelman loppuratkaisu, ja rakentakaa sitten käsikirjoitus kuvatun materiaalin pohjalta (tapahtumia ei tarvitse esittää alkuperäisessä, kronologisessa järjestyksessä). Pohtikaa, kuinka paljon valmis ohjelma eroaa todellisista tapahtumista.

Tehtävä PDF

Laatija: Sanataideyhdistys Yöstäjä, 2017

Ikäryhmät: /
Asiasanat: /