Kirjallisuusteoksen audiovisuaalinen havainnollistaminen

Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta

Kirja: Jukka-Pekka Palviainen: Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Karisto Oy. 2017.  Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä pohditaan aiheen ja teeman merkityksiä. Oppilas tunnistaa aiheen, juonen keskeiset kohdat ja henkilöhahmojen väliset suhteet. Tehtävässä harjoitellaan myös (audio)visuaalisen median käyttöä ja konventioita sekä opitaan ymmärtämään ja tuottamaan mainostekstejä joko trailerina tai mainosjulisteena. Samalla harjoitellaan erilaisten medioiden käyttöä ja ryhmätyötaitoja.

Tehtävien kesto: Tehtäviin kuluu yhteensä 1─2 oppituntia.

Hakusanat: jännitys, perhe, äidinkieli, yhteiskunta, media, ihmissuhteet, traileri, mainosjuliste, mainos, video

Lyhyt kuvaus kirjasta: Lukiota käyvä Milla muuttaa isänsä työn takia pienelle majakkasaarelle. Hänen ystävänsä ja entinen elämänsä jäävät mantereelle, jolloin Milla joutuu sopeutumaan uuteen elämäänsä. Saarella alkaa tapahtua kummia, kun Millan isän hylkeentutkimusasemaa sabotoidaan. Samaan aikaan Milla tutustuu saaren nuoriin ja pohtii tunteitaan.

Ennakkotehtävä: Oppilaat ovat lukeneet Jukka-Pekka Palviaisen teoksen Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta oppituntia varten.

Vaihe 1:

Keskustelutehtävä: Keskustellaan opettajan johdolla teoksesta. Opettaja esittää johdattelevia kysymyksiä, kuten esimerkiksi:

 • Kuka on kirjan päähenkilö ja ketkä ovat sivuhenkilöitä?
 • Millaisia ovat henkilöiden väliset suhteet?
  • Minkälainen on Millan suhde vanhempiinsa?
  • Miten saaren pojat suhtautuvat Millaan ja toisiinsa?
  • Miten Millan muutto vaikuttaa hänen ja Iinan suhteeseen?
 • Mitä jännittävää saarella alkaa tapahtua?
 • Miten Milla sopeutuu?
 • Mitä teemoja kirjassa esiintyy?
 • Minkälaisen vaikutuksen kirja teki sinuun? Miksi?

Vaihe 2:

Ryhmätyö: Muodostakaa 2─3 hengen ryhmät. Tehkää kirjasta joko traileri tai mainosjuliste.

Traileri

 • Trailerin voi tehdä esimerkiksi iMovie-sovelluksella.
 • Tarkoituksena on tehdä houkutteleva mainosvideo, jolla teosta tai siitä tehtävää elokuvaa markkinoidaan yleisölle.
 • Traileriin voi liittää esimerkiksi teemaan ja tunnelmaan sopivia videoita, kuvia, musiikkia ja mainoslauseita.
 • Opettaja voi näyttää luokalle esimerkkitrailerin tästä tai jostain toisesta teoksesta, jotta oppilaille tulee selväksi, minkälaisia trailerit yleensä ovat.
  • Opettaja on voinut itse tehdä malliksi trailerin käsiteltävästä teoksesta. Hän voi myös näyttää valmiin trailerin jostakin toisesta nuortenkirjaan perustuvasta elokuvasta esimerkiksi YouTubesta.

Mainosjuliste

 • Mainosjulisteen voi tehdä esimerkiksi Pages-sovelluksella tai käsin paperille.
  • Paperille tehtävän mainosjulisteen voi tehdä esimerkiksi leikkaa ja liimaa -tyylillä, tai julisteen voi vaihtoehtoisesti piirtää ja kirjoittaa käsin.
 • Tarkoituksena on tehdä houkutteleva juliste, joka herättää yleisön kiinnostusta teosta kohtaan. Mainokseen voi sisältyä esimerkiksi kuvia, eri tahojen arviointeja teoksesta ja mainoslauseita.
 • Julisteessa kannattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi värimaailmaan ja siihen, millaisia kuvia valitsee mainokseen.
  • Millaiset kuvat ja värit sopivat kirjan tunnelmaan?
 • Opettaja voi näyttää luokalle esimerkkejä erilaisista kirjamainoksista.

Vaihe 3:

Töiden esitteleminen: Valmiit työt esitellään muulle luokalle seuraavalla oppitunnilla.

 

Tehtävä PDF

Laatijat: Äidinkielen ja kirjallisuuden opetusharjoittelijat, OKL, Turun yliopisto.

Ikäryhmät:
Asiasanat: