JYVÄ-SILMÄ valvoo ja vaatii selvityksiä

Annika Luther: Kodittomien kaupunki

Kirja: Annika Luther: Kodittomien kaupunki. Teos & Söderströms 2011. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä rakennetaan web-työkalulla kyselylomake, jonka idea ja sisältö pohjautuu kirjan juoneen. Web-lomakkeen rakentamisessa itseasiassa sovelletaan graafista ohjelmointia. Tehtävä on suunniteltu tehtäväksi yhdessä 75 minuutin oppitunnissa.

Hakusanoja: kysely, lomake, web-työkalu, valvonta, ilmastonmuutos, rajoittaminen, tietotekniikka, äidinkieli, yhteiskuntaoppi

Tehtävänanto: Mieluiten luetaan koko kirja, mutta ainakin ensimmäiset 50 sivua

Tausta tehtävälle: Kodittomien kaupungissa Jyväskylässä JYVÄ-SILMÄ valvoo asukkaiden liikkumista ja elämistä kaupungista. Lilja menee kirjastoon ja haluaisi tutkia karttoja, mutta niitä tutkiakseen hän joutuisi perustelemaan kirjallisesti, mihin hän niitä tarvitsee. Lilja ei sitä halua, koska JYVÄ-SILMÄ lähettää välittömästi kaikki hänen allekirjoittamansa lomakkeet hänen vanhempiensa hyväksyttäväksi (4. luku).

Tehtävä: Jakaudutaan pareihin tai pienryhmiin ja luodaan internetin avoimilla ilmaiskäyttöisillä lomake työkaluilla lomake, joka asukkaan tulee täyttää halutessaan tutkia karttoja. Vaihtoehtoisesti voidaan luoda lomake, joka asukkaan tulee täyttää halutessaan poistua Jyväskylän rajojen ulkopuolelle.

Työkalut: Voidaan käyttää suomenkielisiä lomaketyökaluja, esimerkiksi Kyselynetti tai SurveyMonkey. Molempiin pitää rekisteröityä, mutta Kyselynettiin rekisteröitymiseen riittää nimen ja sähköpostiosoitteen antaminen sekä oman salasanan keksiminen.

Tavoitteet tehtävässä: Tehtävässä luodaan työkalun avulla kyselylomake, jossa on ainakin kolme erilaista kysymystä, joihin vastataan eri tavoin (valitaan vastaus valikosta/vaihtoehdoista, Likert asteikko, avoin tekstimuotoinen vastaus jne.). Vähintään yksi kysymys tulee asettaa pakolliseksi. Oppilas tarkastelee lomakkeen muotoutumista esikatselun avulla. Tavoitteena on ymmärtää samalla ohjelmoinnin perusteita: lomakkeeseen tehtävät muutokset näkyvät esikatselussa. Esikatselussa lomakkeen toimintaa tulee myös testata. Pääpaino oppimisessa on lomaketyökalun käyttämisessä, mutta oppilaiden tulee myös pohtia, minkälaiset kysymykset ovat hyviä ja sopivat tähän kontekstiin. Mitä viranomaiset haluavat asuakkailta kysyä ja miksi? Pohditaan oppilaiden kanssa eettistä näkökulmaa yhdistettynä vallitsevaan maailmantilanteeseen (ilmiölähtöinen oppiminen). Hienoa olisi, jos oppilaat ehtisivät tekemään vähintään kaksisivuisen kyselyn ja lisäämään johonkin kysymykseen ehdon (jos valitsee X, niin tapahtuu Y). Kyselynetin lomakkeessa tämä tehdään linkistä Muokkaa loogista työnkulkua.

Lisätehtävät: Ulkoasun ja kyselyn asetusten muuttaminen. Miten mikäkin vaikuttaa kyselyyn? Näitä voi tutkia esikatselun avulla. Lisäksi kyselyn voi aktivoida ja lähettää linkin ystävillä tai perheenjäsenille kokeiltavaksi.

Tehtävään kuluu aikaa 1 oppitunti.

Tehtävä PDF

Laatija: Helsingin yliopiston Kasvatustieteellinen tiedekunta, tietojenkäsittelytieteen opettajaopiskelijat 2017.

Ikäryhmät:
Asiasanat: