Hip hei lukemaan – Mikä ihmeen pakolainen?

Kaukana omalta maalta.

Kirja: Sisko Latvus: Kaukana omalta maalta. WSOY 2011. Kirjan tiivistelmä

Tehtävän kesto: n.6 oppituntia, joista 1 on kuvaamataitoa ja 1 historiaa.

Tehtävässä perehdytään pakolaisuuden käsitteeseen ja tehdään aiheeseen liittyvä kuvaamataidon työ vapaavalintaisella menetelmällä.

 

Tehtävänanto:

Ennen kun aloitat kirjan lukemisen, kirjoita vihkoosi mitä sana pakolainen mielestäsi tarkoittaa?

Luetaan kappaleet 1-3

Puhutaan uudestaan käsitteestä pakoilainen. Opettaja osallistuu keskusteluun ja laajentaa oppilaiden käsitystä. Voiko kirjan päähenkilöitä kutsua pakolaisiksi?

Oppilaille annetaan läksyksi kappaleet 4-8.

Tunnilla kirjotetaan kirjotelma mitä näistä kappaleista jäi päällimmäisenä mieleen ja mitä ajatuksia heräsi? Miltä itsestä tuntuisi matkustaa kirjan mukaisissa olosuhteissa?

Läksyksi kappaleet 9-13.

Kuviksen tunnlla oppilas valitsee läksynä olevista kappaleista tunteita herättäneen tapahtuman ja kuvittaa sen vapaaehtoisella menetelmällä (esim. sarjakuva, maalaus, piirros). Yritetään välittää kirjan tunnelmaa. Jokainen oppilas saa kertoa minkä kohtauksen valitsi ja miksi juuri tämän.

Kirja luetaan loppuun opettaman päättämien lukutuntien aikana, jos kirja omaljää keskeen luetaan kotona loput.

Viimeisellä tunnilla keskitytään kirjan historialliseen perspektiiviin. Oppilaat etsivät tietoa sanasta Gulag ja miten se liittyy kyseiseen kirjaan (verkosta pitäisi löytyä vastaus esimerkiksi siihen kuka vainosi, ketä vainosi, miksi vainosi. Tähän voi löytyä monta perspektiiviä ja niistä on hyvä keskustella. Oppilaat voivat tutkia kartalta päähenkilöiden kulkeman matkan. Lopussa voidaan keskittyä myös ihmisoikeuksiin: toteutuiko kirjassa esimerkiksi uskonnon harjoittamisen vapaus tai oman kielen käytön vapaus? Keskustellaan onko käsite pakolaisuus laajentunut kirjan aloittamisen jälkeen.

Tehtävä PDF

Laatijat: Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaopiskelijat, Turun OKL, Rauman kampus

Ikäryhmät:
Asiasanat: