Lasten vuosikirjat

Veli Giovanni: Poikien oma kirja 1959.

Lastenkirjainstituutin vuosikirjakokoelmassa on 45 nimekettä. Vuosikirjoilla on yhteensä 394 osaa ja niteitä on noin 570. Eri vuosikirjoilla osien määrä vaihtelee suuresti. Osalla vuosikirjoista saattaa olla vain yksi osa ja toisilla jopa kymmeniä. Kokoelma kattaa kirjoja lähes sadan vuoden ajalta vanhimpien kirjojen ollessa 1880-luvulta ja uusimpien 1970-luvulta. Kokoelmaan kuuluu myös muutamia lehtiä ja kirjoja, jotka eivät ole lapsille suunnattuja, vaan ovat muusta perustellusta syystä kokoelmassa. Näitä julkaisuja ei esitellä tässä.

Lapsille suunnattuja vuosikirjoja julkaistiin vuosittain 1900-luvun alkupuoliskolla. Joitakin sarjoja julkaistiin 1970-luvulle saakka, mutta sen jälkeen julkaisutoiminta hiipui. Vuosikirjoja julkaisivat erityisesti Karisto ja Otava. Myös esimerkiksi Kansanvalistusseura ja WSOY julkaisivat vuosikirjoja.

Osa sarjoista jäi hyvin lyhytikäisiksi, kuten esimerkiksi WSOY:n julkaisema Poikain vuosikirja, jota julkaistiin vain ensimmäinen osa vuonna 1915 sekä Otavan julkaisema Kodin kynttilät, joka ilmestyi kuusi kertaa (1928–1933). Osa sarjoista puolestaan ilmestyi jopa vuosikymmeniä, kuten vaikkapa Kansanvalistusseuran julkaisema Lasten joulu (1919–1956) sekä Otavan julkaisemat Poikien oma kirja ja Tyttöjen oma kirja, jotka ilmestyivät 1920-luvulta 1960-luvulle saakka.

Vuosikirjojen sisältö vaihtelee asiapitoisista teksteistä satuihin ja runoihin. Varsinkin 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuolella ilmestyneiden teosten sisältö on hyvin hengellistä ja opettavaista. Tapahtumat Suomessa ja muuallakin maailmassa näkyvät myös lasten vuosikirjoissa. Julkaisuissa käsitellään niin sotia, köyhyyttä, sairauksia, kuolemaa kuin erilaisia kulttuureja ja teknologista kehitystäkin.

Vuosikirjat on luetteloitu Lastenkirjainstituutin Onnet-tietokantaan luokkaan 80.2053 osakohdetiedoin, asiasanoin ja tiivistelmin.

Lastenkirjainstituutin vuosikirjakartoitusta teki Terhi Lehti keväällä 2017. Työn mahdollisti Suomen kirjastosäätiön tuki.

Tutustu vuosikirjasarjoihin ja niiden kansikuviin linkkien takana

Jouluilo: lasten oma joulukirja

Lasten joulu

Lasten joulukirja

Muita jouluaiheisia vuosikirjoja

Koululaisen muistikirjat ja koululaiskalenterit

Lasten oma kirja

Nuorten vuosikirjoja

Poikien oma kirja

Satukontti

Satumaailma

Satuprinsessa ja Satuprinssi

Tyttöjen oma kirja

Muita lasten vuosikirjoja