Johdatus lastenkirjallisuuden tutkimukseen

Johdatus lastenkirjallisuuden tutkimukseen -kansi.

Toim. Kaisa Laaksonen.

Tilaa julkaisu. Hinta 15 € (Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistyksen jäsenille 10 €).

Kuinka kuvakirjaa tutkitaan? Miten lastenrunoja voisi tulkita? Kuinka nuortenkirjallisuus on kehittynyt, ja mitä ovat tyttökirjat? Miten lastenkirjojen huumori syntyy?

Johdatus lastenkirjallisuuden tutkimukseen esittelee lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkimukseen liittyviä keskeisiä käsitteitä ja näkökulmia. Kokoelman artikkeleissa perehdytään niin eri kirjallisuuden lajeihin kuin ajankohtaisiin kysymyksiin ekokriittisestä kirjallisuudentutkimuksesta sukupuoleen ja lastenkirjojen antropomorfisiin eläinhahmoihin.

Kokoelman kirjoittajat ovat lasten- ja nuortenkirjallisuuden erityiskysymyksiin perehtyneitä tutkijoita. Kirja soveltuu oppikirjaksi sekä kaikille alan tutkimuksesta ja ilmiöistä kiinnostuneille.

ISBN 978-952-9577-18-7, nidottu
KL 86.11
Lastenkirjainstituutin julkaisuja 35

Artikkelit

Teemu Jokilaakso: Kerrottu lapsuus. Lapsi- ja nuorisokuvausten tutkimus 2000-luvulla. Näkökulmia lasten ja nuorten toimijuuteen

Mirja Nieminen: Kuvakirjaa tutkimassa

Hanna Järvenpää: Monimuotoiset kuvakirjat kutsuvat lukijan leikkiin

Maria Forss: ”Oooo makaroooni!” – lastenrunouden aineksia tutkimassa

Maria Laakso: Lastenkirjallisuuden huumori

Myry Voipio: Minuuden kirjallisia rakennuspalikoita. Nuortenkirjallisuuden kehityksestä, piirteistä ja tutkimuksesta

Mia Österlund: Lasten- ja nuortenkirjallisuuden tyttötutkimus

Laura Leden: Tyttökirjallisuus ja tyttöyden adaptaatio käännöstieteellisenä tutkimuskohteena

Jyrki Korpua: Mielikuvitukselliset maailmat. Lasten ja nuorten fantasian tutkimuksesta

Maria Lassén-Seger: Ihmismäisiä eläimiä vai eläimellisiä ihmisiä? Antropomorfismi lastenkirjallisuudessa

Marianna Lammi: Luonnonlapsesta ekokriittiseen lukutaitoon. Ekokriittisestä lastenkirjallisuuden tutkimuksesta