Susanne Ylönen

Susanne Ylönen (kuvannut Jussi Ulkuniemi)

FT, tutkijatohtori

 

Olen taidekasvatuksen tutkijatohtori Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella. Väitöskirjassani (2016) paneuduin lastenkulttuurin kauhuihin ja erityisesti kuvakirjoissa esiintyvän kauhun muotoihin ja vastaanottoon. Post doc -tutkimukseni (2017-) käsittelee esteettisen härmistämisen käsitettä ja pureutuu sen kautta inhottavaksi ja naurettavaksi tekemisen mekanismeihin.

Minua kiinnostavat erityisesti häiritseviksi ja epäkorrekteiksi tulkitut populaarikulttuuriset esitykset, hirviömäisyys ja lapsellisuus, sekä kulttuurin psykologisoituminen ja kulttuurinen infantilismi. Asiantuntijuuteni painottuu eritoten lapsille suunnatun ja yleisemmin lapsiystävälliseksi tai lapselliseksi mielletyn kauhun alueelle, mutta laajentuu koskemaan myös populaarikulttuurin “lapsellisia” virtauksia yleisemmin. Minua kiinnostaa myös ylipäätään kulttuurisesti sopimattomaksi leimattujen sisältöjen merkitysten ja potentiaalien pohdiskelu.

Kauhun lisäksi keskustelen ja kirjoitan sekä annan lausuntoja mielelläni muun muassa söpöyteen, inhoon ja yleisemmin rumuuden estetiikkaan liittyen. Olen pohjoismaisen lastenkulttuurintutkimuksen BiN-verkoston johtoryhmän jäsen ja toimin myös Hyvinkään lasten ja nuorten taidekeskuksen Lasten ja nuorten taiteen tallentaminen ja tutkimus –projektin asiantuntijaryhmässä.

Toiminta-alue: Keski-Suomi, Helsinki, Tampere, Turku

Kuva: Jussi Ulkuniemi

Asiantuntijuus: estetiikka, huumori, kauhu, populaarikulttuuri, rumuuden estetiikka, söpöys, taidekasvatus

Yhteystiedot: susanne.c.ylonen(a)gmail.com

Palvelut: / / /
Asiasanat: / / / /