Sari Sulkunen

Sari Sulkunen

FT, dosentti, apulaisprofessori, Jyväskylän yliopisto

Esittely:
Tutkin lasten, nuorten ja aikuisten lukutaitoa sekä lukutaitoon ja sen kehittymiseen liittyviä tekijöitä. Erityisesti kiinnostukseni kohdistuu taidoiltaan heikoimpien ryhmien osaamiseen, tekstitaitojen oppimiseen ja opettamiseen sekä lukuharrastukseen informaalin oppimisen viitekehyksessä. Tuorein tutkimusalueeni liittyy tiedonalakohtaisiin tekstitaitoihin. Suurin osa tutkimuksestani on pohjannut laajoihin kansainvälisiin tutkimusaineistoihin, kuten PISA- ja PIAAC-tutkimuksiin, mutta hyödynnän myös laadullisia aineistoja ja menetelmiä.

Asiantuntijuus:
nuorten ja aikuisten lukutaito, lukuharrastus, tiedonalan tekstitaidot, monilukutaito, ammatillinen monilukutaito työssä

Yhteystiedot: sari.sulkunen(a)jyu.fi
Omat sivut: Sari Sulkunen

Kuva: Pertti Snellman, Jyväskylän yliopisto

Palvelut: / / /
Asiasanat: / / /