Sanna Tapionkaski

Sanna Tapionkaski

Dosentti, FT, tutkija

Asiantuntijuus:
Englanninkielisen fantasian perinne ja nykykulttuuri, lastenfantasia, fanikulttuurit, fanifiktio, sukupuoli, ikä, etnisyys, sosiaaliluokka, adaptaatio, etnisyys, fantasiakirjallisuus, fantasiasarjat, fantasiapelit, fanifiktio, fanitutkimus, feministinen diskurssintutkimus, identiteetti, ideologiat, ikäkaudet, intertekstuaalisuus, kansallisuus, kielletyt kirjat, kriittinen diskurssintutkimus, lapsuus, narratiivintutkimus, kulttuurintutkimus, queer-tutkimus, sadut, sosiaalinen media, sukupuolentutkimus, tieteiskirjallisuus

Yhteystiedot: sannaselleri(a)gmail.com
Omat sivut: Sanna Tapionkaski

Esittely:
Olen soveltavan kielentutkimuksen/diskurssintutkimuksen yliopistonlehtori Jyväskylän yliopiston kielten laitoksella. Osa tutkimustyöstäni sijoittuu lasten ja nuorten kulttuurin, identiteetin ja kielen tutkimuksen aloille. Väitöskirjassani (2010) ja sen jälkeisessä tutkimuksessa Girls Transforming (2013) tarkastelin tyttöyden kuvauksia englanninkielisessä lastenfantasiakirjallisuudessa. Nykyinen tutkimustyöni keskittyy kansallisuuksien rajat ylittäviin fanikulttuureihin verkossa ja eritoten siihen, miten fanit luovasti rakentavat omia identiteettejään suhteessa fiktiivisiin kulttuurituotteisiin. Fantasiakirjallisuuden lisäksi minua kiinnostavat lapsille tuotetut ja markkinoidut animaatiosarjat ja pelit, joilla on myös aikuisia faneja. Kirjoitan ja julkaisen pääasiallisesti englanniksi kansainväliselle yleisölle. Olen ollut pitkään aktiivinen osallistuja kansainvälisen lastenkirjallisuuden tutkimusseuran (IRSCL) kongresseissa ja kotimaassa mukana Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seuran (FINFAR) toiminnassa.

Tutkimusalueet/asiantuntijuuden painopisteet :
Erityisesti tunnen englanninkielisen fantasian perinnettä ja nykykulttuuria, mutta olen tutkinut myös suomalaista lastenfantasiaa. Lisäksi olen perehtynyt lasten ja nuorten kulttuurituotteisiin liittyviin fanikulttuureihin, eritoten fanifiktioon sekä fanikeskusteluihin verkossa. Identiteettien tutkijana olen erityisen kiinnostunut kertomuksista, jotka haastavat stereotyyppisiä sukupuolen, iän, etnisyyden, kansallisuuden ja sosiaaliluokan kuvauksia.

Palvelut: / /
Asiasanat: / / / /