Sanna Tapionkaski

Sanna Tapionkaski

FT, dosentti, laillistettu puheterapeutti

 

Olen nykykulttuurin tutkimuksen, erityisesti fantasia- ja vastaanottotutkimuksen dosentti Jyväskylän yliopiston taiteiden ja kulttuurintutkimuksen laitoksella. Nykyään toimin päätoimisesti puheterapeuttina lasten kanssa. Aiemmalla urallani tutkijana tein yli 10 vuotta tutkimusta pääasiassa lastenfantasiasta ja fanikulttuureista.

Väitöskirjassani (2010) ja sen jälkeisessä tutkimuksessa Girls Transforming (2013) tarkastelin tyttöyden kuvauksia englanninkielisessä lastenfantasiakirjallisuudessa. Väitöksen jälkeinen tutkimustyöni keskittyi lastenfantasian lisäksi kansallisuuksien rajat ylittäviin fanikulttuureihin verkossa ja eritoten siihen, miten fanit luovasti rakentavat omia identiteettejään suhteessa fiktiivisiin kulttuurituotteisiin. Julkaisuni ovat pääasiassa englannin kielellä.

Tutkijan urallani olin pitkään aktiivinen osallistuja kansainvälisen lastenkirjallisuuden tutkimusseuran (IRSCL) kongresseissa ja kotimaassa mukana Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seuran (FINFAR) toiminnassa. Nykyiseen työhöni liittyen olen kiinnostunut erityislasten huomioimisesta lastenkirjallisuudesta ja olen ollut mukana koostamassa LKI:in aineistoihin pohjautuvaa listaa erityislapsista lastenkirjoissa:

Ainakin sata sanaa – Lastenkirjoja erityisyydestä ja erityislapsista

(2021)

https://lastenkirjainstituutti.fi/2016/wp-content/uploads/2021/02/Erityislapset-lastenkirjoissa-2021.pdf.

Tutkimusalueet/asiantuntijuuden painopisteet:

Erityisesti tunnen englanninkielisen fantasian perinnettä ja nykykulttuuria, mutta olen tutkinut myös suomalaista lastenfantasiaa.

Lisäksi olen perehtynyt lasten ja nuorten kulttuurituotteisiin liittyviin fanikulttuureihin, eritoten fanifiktioon sekä fanikeskusteluihin verkossa. Identiteettien tutkijana olen erityisen kiinnostunut kertomuksista, jotka haastavat stereotyyppisiä sukupuolen, iän, etnisyyden, kansallisuuden ja sosiaaliluokan kuvauksia.

Asiantuntijuus:

Lastenfantasia, fantasiakirjallisuus, fantasiapelit, tieteiskirjallisuus, fanikulttuurit, fanifiktio, sukupuoli, ikä, etnisyys, identiteetti, kriittinen diskurssintutkimus, narratiivintutkimus, kulttuurintutkimus

Yhteystiedot: sannaselleri(a)gmail.com
Omat sivut: Sanna Tapionkaski

Palvelut: / /
Asiasanat: / / / /