Pirjo Kulju

Pirjo Kulju

FT, dosentti, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

Asiantuntijuus: äidinkielen ja kirjallisuuden opetus, lukutaito, lukemistutkimus, lukemiskasvatus, kirjoittaminen, kirjoittamisen opetus, lapset ja nuoret kirjoittajina, kirjallisuuden opetus, monilukutaito

Yhteystiedot: pirjo.kulju(a)tuni.fi

Esittely: Toimin Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan yliopistonlehtorina ja koulutan erityisesti tulevia luokanopettajia. Olen kiinnostunut lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaidon kehittymisestä, oppimisesta ja opetuksesta sekä koulun kirjallisuuskasvatuksesta. Tutkimukseni on käsitellyt äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta, esimerkiksi monilukutaidon näkökulmasta.

Palvelut: /
Asiasanat: / / /