Mia Österlund

Mia Österlund

Dosentti, FT, tutkija

 

 

Väitöskirjassani Förklädda flickor. Könsförklädnad i 1980-talets svenska ungdomsroman (2005)  tutkin tyttömatriisia nuortenkirjassa.

Toimin yliopistonopettajana Åbo Akademissa ja Helsingin yliopistossa sekä luennoitsijana, kriitikkona ja asiantuntijana lasten- ja nuortenkirjallisuuden alalla. Olen August-palkinnon ja Kulturrådets arbetsgrupp för barn- och ungdomslitteraturin puheenjohtaja, Nordiska Rådets barnlitteraturpris -palkintoraadin varapuheenjohtaja, Svenska Litteratursällskpets litteraturvetenskapliga nämndin jäsen, Barnboken-lehden toimitusneuvoston tieteellinen jäsen ja ohjaan väitöskirjojaan valmistelevia kirjallisuustieteiden jatko-opiskelijoita Åbo Akademissa. Olen toimittanut julkaisut Novel Districts . Critical Readings of Monika Fagerholm, SKS (2016), http://oa.finlit.fi/site/books/detail/18/novel-districts/,  Flicktion. Perspektiv på flickan i Fiktionen, Universus Academic press (2013) ja kirjoittanut useita artikkeleita kuvakirjoista, suomenruotsalaisesta lastenkirjallisuudesta ja nuortenkirjallisuudesta usein sukupuolinäkökulmasta.

Asiantuntijuus:  pohjoismainen lasten- ja nuortenkirjallisuus, erityisesti suomenruotsalainen ja ruotsinkielinen. Tyttötutkimus, sukupuolentutkimus, gurleski, queer, ekokritiikki ja eläinteoria. Kerronta ja ikonoteksti nuortenkirjassa ja kuvakirjassa. Lastenkirjallisuuskritiikki.

Yhteystiedot: mosterlu(a)abo.fi
Omat sivut

 

Toimin projektijohtajana Svenska litteratursällskepetin projektissa KOTI: Konkurrerande tidsordningar i 2000-talets finlandssvenska litteratur och kultur för barn och ungdomar (2019-22) missä tutkimme aika suomenruotsalisessa lastenkirjallisuudessa queer- ja ekokritiikkin kautta.

Tietoa projektista: Konkurrerande tidsordningar (KOTI) – Krononormativitet i 2000-talets finlandssvenska litteratur och kultur för barn och ungdomar (2019–2022)

Projektet undersöker tidslighet i barn- och ungdomslitteratur och ungdomskulturella genrer. Syftet är att utforska nya och annorlunda uppfattningar om tid, med utgångspunkt i ett varierat och tvärvetenskapligt urval av svenskspråkig barn- och ungdomslitteratur och kulturella praktiker i Finland. Projektet kommer att utmana rådande tidsordningar, eller kronologier, och syftet är ekokritiskt och tvärvetenskapligt motiverat.

Forskningen resulterar i en dokumentation av varierade, alternativa, kompletterande och ersättande förståelser av och uppfattningar om tid, som kan bli betydelsefulla på såväl samhällsnivån som ett vetenskapligt metaplan. Projektet förser både litteraturvetenskap och kulturstudier med nya metodologiska redskap för analyser av tid.

Projektet genomförs vid Åbo Akademi.

Projektgrupp:

docent Mia Österlund, projektledare
FD Pia Maria Ahlbäck
FD Ann-Charlotte Palmgren

Palvelut: / / /
Asiasanat: / / / / /