Merja Kauppinen

Merja Kauppinen

FT, äidinkielen ja kirjallisuuden pedagogiikasta vastaava lehtori, Jyväskylän yliopisto

Asiantuntijuus:
elämyksellinen oppiminen, kieli-identiteetti, kirja koulussa, kirjallisuuden opetus, klassikot, kuvan ja tekstin suhde, lapset ja nuoret kirjoittajina, lapset ja nuoret kertojina, luettavuus, lukeminen, lukemiskasvatus, lukemistutkimus, lukuharrastus, lukutaito, maahanmuuttajat, mediakasvatus, monilukutaito, multimodaalisuus, multimedia, opetussuunnitelma, taidekasvatus, tekstilaji, tekstitaidot

Yhteystiedot: merja.a.kauppinen(a)jyu.fi

Esittely:
FT, toimii äidinkielen ja kirjallisuuden pedagogiikasta vastaavana lehtorina Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa. Opettaa tulevia luokan- ja aineenopettajia sekä täydennyskouluttaa luokan- ja kieltenopettajia.

Kehittää oman äidinkielen opetusta tutkimusperustaisesti ilmiölähtöisen, toiminnallisen opetuksen hankkeessa Lasten ja nuorten monikielisyyteen kasvu ja sen vahvistaminen (ActLib)

Kehittää monimuoto-opetusta, erityisesti opettajan ammatillista kehittymistä tukevia työkaluja: MorePeda-hanke

Suomi 100 -hanke ”Yhteisöllinen äänimaisena – kielet ja kulttuurit kuuluviin yhteistyössä Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ja Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelujen kanssa

Palvelut: / /
Asiasanat: / / /