Meeri Pihlström

Meeri Pihlström

FM, Väitöskirjatutkija
Helsingin yliopisto

Väitöskirjatutkimukseni aihe on lastenkirjallisuudesta adaptoitujen Disney-animaatioiden kuvaama ihmisen ja luonnon suhde. Tutkin disneyfikaation prosessissa muuttuvaa kuvaa inhimillisen ja ei-inhimillisen suhteesta. Olen erityisen kiinnostunut lastenkirjallisuuden ja Disney-adaptaatioiden antropomorfisoiduista eläinhahmoista sekä näiden suhteesta tarinoiden ihmishahmoihin.

Yhteystiedot: meeri.pihlstrom(a)helsinki.fi

Palvelut: / / / / / / /
Asiasanat: / / / / / / / / / /