Leena Romu

Leena Romu

FT, kirjallisuudentutkija
Tampereen yliopisto

Olen sarjakuviin erikoistunut kirjallisuudentutkija. Tutkimuksessani olen tarkastellut sarjakuvakerronnan erityispiirteitä monista eri näkökulmista, joskin tutkimusaineisto on tullut aikuisille suunnatun sarjakuvan puolelta. Tällä hetkellä tutkin suomalaisen sarjakuvan historiaa ja osana sitä myös lapsille suunnattuja sarjakuvia. Minua kiinnostavat erityisesti tutkimatta jääneet naispuoliset sarjakuvantekijät, joiden panos lastenlehtien sarjakuvissa on ollut suuri. Heidän tuotantoaan tutkin vuonna 2023 Turun yliopistossa alkaneessa tutkimushankkeessa ”Moninaisuus suomalaisessa sarjakuvahistoriassa – Vähemmistöt ja itserepresentaatio”.

Yhteystiedot: leena.romu(a)tuni.fi

Palvelut: / / / / /
Asiasanat: / / / / / / / / / /