Kaisa Leino

Kaisa Leino

Lukutaitotutkija (mm. PISA, PIRLS, ICILS), Jyväskylän yliopisto

Asiantuntijuus:
Monilukutaito, lukutaidon tutkimus, lukuharrastus, mediakasvatus

Yhteystiedot: kaisa.j.leino(a)jyu.fi
Omat sivut: Kaisa Leino

Esittely:
Tällä hetkellä: lukutaitotutkija (mm. PISA, PIRLS, ICILS)
Aiempi kokemus: kirjoitusviestinnän opettaja, Kasvatus-lehden toimittaja sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja