Jenniliisa Salminen

Jenniliisa Salminen

FT, tutkija

Venäjän kielen ja kirjallisuuden opettaja, tutkimusaiheita venäläinen ja neuvostoliittolainen lasten- ja nuortenkirjallisuus.

Tutkin venäläistä lastenkirjallisuutta ja fantasiakirjallisuutta eri näkökulmista sekä opetan aiheeseen liittyviä kursseja. Väitöskirjassani keskityin neuvostoliittolaisessa lasten fantasiakirjallisuudessa esiintyviin toisiin maailmoihin. Väitöskirja on luettavissa sähköisenä osoitteessa https://www.utupub.fi/handle/10024/43575 Fantasiakirjallisuudessa minua kiinnostaa toisaalta sen kulttuurisidonnaisuus, toisaalta sen mahdollisuus ylittää kulttuuri- ja sukupolvirajoja.

Asiantuntijuus:
Venäläinen ja neuvostoliittolainen lastenkirjallisuus, fantasiakirjallisuus, ideologiat lastenkirjallisuudessa, Venäjä, Neuvostoliitto, ideologiat, politiikka, kaksoisyleisö, lapsuus, kansansadut

Yhteystiedot: jenniliisa.salminen(a)utu.fi

Palvelut: / / /
Asiasanat: / / / /