Lastenkirjallisuuden käyttö koulussa

Aerila, Juli-Anna: Fiktiivisen kirjallisuuden maailmasta monikulttuuriseen Suomeen: ennakointikertomus kirjallisuudenopetuksen ja monikulttuurisuuskasvatuksen välineenä. Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, 2010. Väitöskirja, 265 lehteä. LKI. PDF.

Kuikka, Maarit: Alkuopettajien lastenkirjallisuuden valintaperusteet. Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos, 2009. PG.

Makkonen, Paula: Matka kirjallisuuteen, matka kulttuuriin. Kirjallisuus kulttuuriin kasvattajana suomalaisessa kouluinstituutiossa kulttuurisisältöjen opetuksen näkökulmasta. Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, 2010. PG.

Raittila, Minnamaria: Opettaja – kaikkihan sen näkevät: opettajakuva helppolukuisessa lastenkirjallisuudessa. Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos, Chydenius-instituutti – Kokkolan ylipistokeskus, 2006. PG, 89 s.

Salminen, Elina: Kirjailijavieras lukuharrastuksen edistäjänä: 3.-4.-luokkalaisten kokemuksia kirjailijavierailusta. Turun yliopisto: Opettajankoulutuslaitos, 2006. PG.

Tornberg, Kaarina: “Satu on lapsenomainen tapa miettiä maailman menoa”: fenomenografinen tutkimus opettajien käsityksistä satujen merkityksesta lapselle. Lapin yliopisto, Luokanopettajan koulutusohjelma: kasvatustiede, 2006. PG, 75 s.

Valo, Maarit: Runon paikka koulussa. Tampereen yliopisto: Opettajankoulutuslaitos: luokanopettajan koulutus, 2006. PG, 84 s. PDF.

Vesalainen, Reetta: Elääkö kaanon? Nuortenkirjallisuuden kaanon peruskoulun yläluokkien äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa äidinkielenopettajien näkemysten, opetussuunnitelmien ja oppikirjojen tarkastelujen valossa. Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos, 2007. PG.