Lasten oma kirjoittaminen, sadutus

Annala, Inga: Kurotus-menetelmä; sisäisen tarinan rakentuminen sadutuksen ja kuvarunon avulla. Lapin yliopisto, Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma: kuvataidekasvatus, 2007. PG, 117 lehteä : kuv.

Huhta, Henna: Sadutushetket ryhmäroolien sekä opettajan ja oppilaiden arviointien valossa. Lapin yliopisto, Luokanopettajan koulutusohjelma: kasvatustiede, 2007. PG, 75 lehteä.

Juntunen, Katariina: Hyvän ja pahan kuninkaan hovissa. Lasten kirjoittamien satujen kerrontateoreettisia ristiinluentoja. Oulun yliopisto, Humanistinen tiedekunta: kirjallisuus, 2007. Lis.192 s.

Lantto, Tyyni: ”Mene sitten opiskelemaan, kun kukaan prinssi ei halunnut kanssasi naimisiin!”: lapset satujen kirjoittajina ja kertojina. Lapin yliopisto, Luokanopettajan koulutusohjelma: kasvatustiede, 2008. PG, 99 lehteä.

Leppäkorpi, Marianne : Kerro satu. Tutkimus saduttamisessa ilmenevistä kieliopillisista rakenteista 6- ja 9-vuotiailla lapsilla. Tampereen yliopisto, Opettajankoulutuslaitos: luokanopettajan koulutus, 2008. 85 sivua, 7 liitesivua PDF.

Murtorinne, Annamari: Tuskan hauskaa!: tavoitteena tiedostava kirjoittaminen: kirjoittamisprosessi peruskoulun yhdeksännellä luokalla. Jyväskylän yliopisto, 2005. Väitöskirja, 336 s. LKI. PDF.