Eri lajien tutkimus

1.1. Kuvakirjat ja kuvituksen tutkimus

Druker, Elina: Modernismens bilder: den moderna bilderboken i Norden. (Göteborg): Makadam, 2008. Väitöskirja, 248 s. LKI.

Eerola, Marika: Kohteena kuvakirja: eläinhahmojen ja nykykulttuurin visuaalinen kuvaaminen vuoden 2006 suomalaisissa eläinkuvakirjoissa. Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta: Graphic Management -maisteriohjelma, graafinen suunnittelu, 2008. PG, 85 + 15 liitesivua.

Happonen, Sirke: Vilijonkka ikkunassa. Tove Janssonin muuminteosten kuva, sana ja liike. Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos: kotimainen kirjallisuus, 2007. Väitöskirja. LKI. PDF.

Herola, Hanna-Leena: Mitä se petäjäinen on?: historiallisen tiedon välittäminen kahdessa Mauri Kunnaksen Koiramäki-kirjassa. Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos: 2007. PG, 72 s. : kuv., taul. PDF.

Huovinen, Aira; Ylitervo, Elina: Kaukainen puutarha: satukuvan draama realismin tukahduttajana: tutkimuskohteena Hannu Tainan ja Matti Kodan satukuvitukset. Lapin yliopisto, Graafisen suunnittelun koulutusohjelma: graafinen suunnittelu, 2007. PG, 154 s. LKI.

Hurtig, Emilia: Merkillinen tilkkutäkki: verbaalinen ja visuaalinen metafora kuvakirjassa Kadonnut Onni. Lapin yliopisto, Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma: kuvataidekasvatus, 2008. PG, 105 [11] s. ; kuv. LKI.

Huuskonen, Niina: Kuvittava typografia kuvakirjassa: mallin luominen ja käytön tarkastelua Tove Janssonin Kuinkas sitten kävikään? -teoksessa. Lapin yliopisto, graafisen suunnittelun koulutusohjelma: 2003. PG, 81 lehteä.

Juhakoski, Wilhelmina: Liikekuvakirjan interaktiiviset kuvat. Lapin yliopisto, Multimedian maisteriohjelma: mediatiede, 2008. PG, 98 lehteä: kuv.

Kaakinen, Jussi: Kuvakirjan olemus: lopputyö. Taideteollinen korkeakoulu, 2006. PG, 83 lehteä. LKI.

Katajamäki, Jonna: Retu uneksii – vai uneksiiko? Anthony Brownen metafiktiivisen kuvakirjan rakentuminen, toiminta ja tulkinta. Lapin yliopisto, Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma: kuvataidekasvatus, 2008. PG, 137 lehteä: vär.kuv. LKI.

Kontio, Eveliina: Monikulttuurisuus lasten kuvakirjoissa. Jyväskylän yliopisto, Varhaiskasvatuksen laitos: 2007. PG, 94 s. LKI. Elektroninen aineisto

Koskimies-Hellman, Anna-Maija: Inre landskap i text och bild: dröm, lek och fantasi i svenska och finska bilderböcker. Åbo Akademis Förlag, 2008. Väitöskirja, 353 s. LKI. PDF.

Kossila, Johanna Emilia: Weinachten in Bilderbüchern. Ein Kulturvergleich an Beisbiel Weinachten in Bullerbrü, Wo wohnt der Weinachtsmann und Hans Wundersam. Vaasan yliopisto: Saksan kieli ja kirjallisuus 2007. PG, 80 s.

Lehtosalo, Heini: Koiramaiset klassikot: antropomorfismi ja hypertekstuaalisuus Mauri Kunnaksen Koirien Kalevalan kuvituksissa. Helsingin yliopisto, Taiteiden tutkimuksen laitos: taidehistoria, 2005. PG, 77 s. LKI.

Luoma, Hanna: Kunnas, Kivi ja Kalevala. Seitsemän koiraveljeksen ja Koirien Kalevalan lauserakenteista. Vaasan yliopisto: nykysuomi 2007. PG, 63 s.

Miettinen, Noora: Lapsi ja kuolema suomalaisen kuvakirjan peilissä 2000-luvun taitteessa. Helsingin yliopisto, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, 2010. PG, 95 lehteä. LKI

Pentti, Pipsa: Niellään runsaan kuvituksen kera; lastenkirjakuvitukset propagandan välineenä Suomessa ja Irlannissa 1900-1940-luvuilla. Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta: Kuvataidekasvatuksen, koulutusohjelma, kuvataidekasvatus, 2007. PG, 83 s. : kuv.

Pälviranta, Maria: Interaction entre le texte et l’image dans Les récrés du petit Nicolas de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé. Turun yliopisto: ranskan kieli, 2008. PG, 71 s.

Raappana-Luiro, Leena: Kuva, teksti ja kirjamedia kuvakirjan kerronnassa: kuvittavan tekstisuhteen ja kuvakirjakerronnan tarkastelua kokonaissuunnittelun näkökulmasta. Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta: Graafisen suunnittelun koulutusohjelma, graafinen suunnittelu, 2009. PG, 96 [49] s.: kuv. LKI.

Ratilainen, Virpi: Kuvan paikkaa etsimässä: kuva ja sana kuvakirjassa oman kirjakokeilun kautta nähtynä. Taideteollinen korkeakoulu, 2006. PG, 61 s.

Raumala, Annikki: Kansansadun uudet vaatteet. Tuhkimo-sadun muutos kansansadusta parodiseksi kuvakirjaksi. Helsingin yliopisto, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos: yleinen kirjallisuustiede, 2006. PG, 87, 9 s.

Saaristo, Helena: Från den lilla lilla gumman till blomsterfolket. En undersökning av ikonotexten i Elsa Beskows bilderböcker för barn. Tampereen yliopisto, Kieli- ja käännöstieteiden laitos: pohjoismaiset kielet, 2005. PG, 77 s. PDF. LKI.

Setälä, Jutta: Postmodernistisia piirteitä kotimaisissa 2000-luvun alun kuvakirjoissa. Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos: kotimainen kirjallisuus, 2009. PG, 130 s. LKI.

Siltakoski, Johanna: Kuva ja sana: yhdessä enemmän. Lasten elämän kuvauksen tarkastelua kansalaissodan jälkeisessä Suomessa Anni Swanin kirjoittaman ja Martta Wendelinin kuvittaman Joulutarina Leilasta ja herra Murmelista -sadun pohjalta. Oulun yliopisto: kirjallisuus, 2007. PG, 86 s.

Torppa, Hannele: Om samspelet mellan text och bild i två moderna svenska bilderböcker med döden som tema. Tampereen yliopisto, Kieli- ja käännöstieteiden laitos: pohjoismaiset kielet, 2006. PG, 70 s. PDF.

Turunen, Nanna: Kuvakirjan tulkintaa ja pedagogisia mahdollisuuksia. Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos: 2008. PG, 71 s.

Turpeinen, Pia-Maria: Lorut kuvina tamilikulttuurissa: kuvitusprosessia kuvaava tutkimus. Lapin yliopisto, Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma: kuvataidekasvatus, 2008. PG, 55 [26] s. ; kuv.

Uoti, Mikaela: Voimalla seitsemän koiran. Kuvan ja sanan suhde Mauri Kunnaksen teoksessa Seitsemän koiraveljestä. Tampereen yliopisto, Taideaineiden laitos: suomen kirjallisuus, 2008. PG, 82 s. PDF.

Virtanen, Vuokko Maria: Äitiysavustuspakkauksen ensikirjat: perheen ja sukupuolen teatteria kuvissa ja teksteissä. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos, 2006. PG, 110 s. LKI.

Ylönen, Susanne: Heinrich Hoffmannin Struwwelpeterin muutokset ajassa ja kauhun estetiikka lastenkirjassa. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos: taidekasvatus, 2009. PG, 103 s. LKI.

Watanabe, Tomoko: Finnish national indentity in the picture book Tatun ja Patun Suomi [Tatu and Patu´s Finland] and it´s relation to the country´s multicultural integration. Vaasan yliopisto, Englannin kieli 2009. PG, 119 s.

1.2 Sadut

Heinola, Heli: Sagans kvinnor. En studie av kvinnobilden i isländska sagor. Oulun yliopisto: pohjoismainen filologia, 2008. PG.

Holmström, Mikaela: “Rebell eller offer?” Om uppväxt oc maktpositioner i fyra versioner av sagan om Rödluvan. Åbo Akademi, Litteraturvetenskapen, 2006. PG, 132 s.

Kallio, Pauliina: Lämmön lähteet: Idyllisyyden osatekijät Kaija Pakkasen saduissa ja kertomuksissa. Turun yliopisto, Taiteiden tutkimuksen laitos: kotimainen kirjallisuus, 2007. PG, 109 s.

Karvonen, Kati: Enkeli talossa vai demoninen myrkkyomenan tarjoaja? Hyvät ja pahat Grimmin saduissa. Oulun yliopisto, Humanistinen tiedekunta: kirjallisuus, 2007. PG, 100 s. + liite 23 s.

Katajamäki, Jonna: Fiktiivisen ihmesadun lumoava harha: suomalaisissa ihmesaduissa toistuvia ihmisten eriarvoisuuden merkitsijöitä, merkitsemiskohteiden laatueroja sekä toiseuden syvimpiä ilmenemismuotoja. Lapin yliopisto: mediakasvatuspainotteinen luokanopettajakoulutus, 2005. PG, 115 s. LKI.

Kivilaakso, Sirpa: Lumometsän syli. Anni Swanin satusymbolismi 1896–1923. Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos: kotimainen kirjallisuus, 2009. Väitöskirja. LKI.

Kuivanen, Leena: Olipa monta kertaa… Modernismin problematiikkaa Gertrude Steinin lastenkirjassa The World Is Round. Turun yliopisto, Taiteiden tutkimuksen laitos: yleinen kirjallisuustiede, 2008. PG, 101 s. + 8 liites.

Kukkonen, Karin: Storytelling Beyond Postmodernism: Fables and the Fairy Tale. Tampereen yliopisto, mediakulttuuri: 2010. Väitöskirja, 263 s, Tampere University Press, 2010.

Kuumeri, Virpi: Beatrix Potter: allegoriaa ja satiiria eläinsaduissa. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos: kirjallisuus, 2009. PG, 45 s. Elektroninen aineisto

Lahtinen, Kirsti: Om folksagans teman och stildrag i Astrid Lindgrens roman Mio, min Mio. Jyväskylän yliopisto, Kielten laitos: ruotsin kieli, 2008. PG, 46 s. Elektroninen aineisto

Nagai, Ryoko: Eläinten roolit suomalaisissa ja japanilaisissa saduissa. Helsingin yliopisto, Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos: suomen kieli ja kulttuuri, 2009. PG, 91, [1] s. kuv.

Nurminen, Laura: Lasten saturomaanien idyllejä. Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos: kotimainen kirjallisuus, 2008. PG, 80 s.

Orlov, Janina: Texten som kalejdoskop: en läsning av A. S. Pusjkins “Sagan om tsar Saltan”. Åbo: Åbo Akademis Förlag, 2005. Väitöskirja, 199, [5] s. LKI.

Pekonen, Kirsi: Yhdessä kaksi. Muodonmuutokset Grimmin veljesten Kinder- und Hausmärchen -kokoelman ihmesaduissa ja niiden suhde tuonpuoleiseen. Helsingin yliopisto, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos: yleinen kirjallisuustiede, 2007. PG.

Piirainen, Jarkko: Sukupuolittunut nonkommunikaatio suomalaisissa ihmesaduissa. Joensuun yliopisto: perinteentutkimus, 2006. Pääaineen tutkielma.

Puurula Heidi: Satu on symbolirunoutta. Raul Roineen 1930-luvun satujen symbolismia. Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos: kotimainen kirjallisuus, 2008. PG, 84 s.

Rantanen, Maija: Das Märchen Schneewittchen: Der Grimmsche Originaltext und die entsprechenden finnischen Kindermärchen in Bezug auf die Frauengestalten des Märchens. Helsingin yliopisto, Käännöstieteen laitos: saksan kääntäminen ja tulkkaus, 2007. PG, 73 s.: kuv.

Sandqvist, Annika: Kolmen kielen kontrastiivista vertailua Grimmin saduista Hannu ja Kerttu ja Punahilkka. Vaasan yliopisto, modern finska 2009. PG, 61 s. Elektroninen aineisto

Wentjärvi, Nina: Michel oder Emil? Ûbersetzung von Realienbezeichnungen in Werken von Astrid Lindgren. Vaasan yliopisto: Saksan kieli ja kirjallisuus 2005. PG 67 s.

1.3 Fantasia

Baltzar,Birgit: Power and Evil in J. K. Rowling’s Harry Potter Novels. Tampereen yliopisto, Kieli-ja käännöstieteiden laitos: englantilainen filologia, 2007. PG, 148 s. PDF.

Fokin-Holmberg, Rebecka: En resa till medvetenhet: Lyras initiation i Philip Pullmans His dark materials. Åbo Akademi, 2005.
Sarja: Meddelanden / Åbo Akademi, Litteraturvetenskapen. 113, [1] s
Huomautus: Perustuu tekijän pro gradu -työhön. LKI.

Hiltunen, Simo: Tiedon ulottuvuudet. Taru Sormusten Herrasta kognitiivisena tilana. Joensuun yliopisto, humanistinen tiedekunta: kirjallisuus, 2006. PG.

Ihonen, Maria: Philip Pullmanin His Dark Materials fantastisena, mahdollisena ja intertekstuaalisena maailmana. Tampereen yliopisto: Taideaineiden laitos: yleinen kirjallisuustiede, 2009. Lis. LKI.

Kallio, Jaana: Lapsuuden paratiisit. Sekundaarimaailmojen utooppinen aika ja tila lasten fantasiaromaaneissa Peter Pan ja Tom’s Midnight Garden. Turun yliopisto, Taiteiden tutkimuksen laitos: yleinen kirjallisuustiede, 2005. PG, 116 s. + 4 liites.

Klemetti, Jari: Fenomenologia ja Peter Pan. Näkökulmia sadunmaailmaan ja elämismaailmaan. Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos: filosofia, 2006. PG, 87 s.

Kolehmainen Aila: Coralinen talossa. Näkökulmia Neil Gaimanin kotoisen kauhun kosmokseen. Helsingin yliopisto, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos: yleinen kirjallisuustiede, 2008.

Kovanen Outi: Muumipeikon metamorfoosi ja lukijan muutos Tove Janssonin muumikirjoissa. Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos: kotimainen kirjallisuus, 2007. PG, 80 s.

Lahti, Elina: Fantasian rajankäyntiä Edith Nesbitin teoksessa The enchanted castle ja Katherine Patersonin teoksessa Bridge to Terabithia. Helsingin yliopisto, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos: yleinen kirjallisuustiede, 2008. PG, 80 s.

Lindgren Essi: Nombres propios en la literatura infantil : la traducción al finés y al español de los antropónimos en las cuatro primeras obras de Harry Potter. Turun yliopisto: Espanjan kielen kääntäminen ja tulkkaus, 2007. PG, 161 s.

Leino, Tiina: Fantasy hos Tove Jansson – en undersökning av nio Muminböcker som representanter för fantasylitteratur. Turun yliopisto, pohjoismainen filologia, 2005. PG, 93 s.

Lehtonen, Sanna: Invisible girls and old young women: fantastic bodily transformations and gender in children’s fantasy novels by Diana Wynne Jones and Susan Price. Jyväskylän yliopisto, Kielten laitos: englannin kieli, 2010. Väitöskirja.

Länsirinne, Päivikki: Fantasia ja aika lastenromaaneissa Tom’s Midnight Garden ja When Marnie Was There. Helsingin yliopisto, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos: teatteritiede, 2006. PG, 103 s.

Perälä, Heidi: Fokalisaatio fantasiassa. Kertojan ja henkilön näkökulmat nuorten fantasiakirjasarjassa. Helsingin yliopisto, Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos: suomen kieli, 2009. PG, 95 [1] s. : kuv.

Ojala, Mirkka: Varjoja, peilejä ja tähtipölyä. Satu modernissa fantasiakirjallisuudessa Neil Gaimanin teoksissa Coraline, Stardust ja “Snow, Glass, Apples”. Helsingin yliopisto, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos: yleinen kirjallisuustiede, 2007. PG, 95 s.

Oksanen, Kati: Sosialisaatio ja valtauttaminen Anna-Liisa Haakanan lasten fantasiaromaaneissa Huityttö ja Pampoika, Järventekijä ja vedenväki sekä Prinssi Rei ja vedensiemenen salaisuus. Turun yliopisto: Taiteiden tutkimuksen laitos: kotimainen kirjallisuus, 2007. PG, 92 s.

Rintala, Riina: Bored of the Rings: Parodying Fantasy and Tolkien. Vaasan yliopisto, Englannin kieli 2010. PG, 84 s.

Rönnqvist, Kirsi: ”She want’s to be flowers, but you make her owls.” Identiteetin rakentuminen Alan Garnerin nuortenkirjassa The Owl Service. Turun yliopisto, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos: yleinen kirjallisuustiede, 2010. PG, 114 s. LKI.

Salminen, Jenniliisa: Fantastic in form, ambiguous in content: secondary worlds in Soviet children’s fantasy fiction. Turun yliopisto, 2009. Väitöskirja, 212 s. LKI.

Silfver, Maiju: Tervetuloa Tylypahkaan! Harry Potter –kirjojen Tylypahkan noitien ja velhojen koulun opiskeluympäristö, opetusmenetelmät ja opettajat. Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, 2007 PG.

Sillanpää, Mirka: The Maiden, the Mother and the Other One: The Witches in Terry Pratchett’s Discworld Novels. Tampereen yliopisto: Kieli-ja käännöstieteiden laitos: englantilainen filologia, 2006. PG, 70 s. PDF.

Sipinen, Sirpa: Genre, kerronta ja henkilöhahmo. Kolmen kerronnallisen keinon analyysi romaaneista A Wizard of Earthsea ja Harry Potter and the Philosopher´s Stone. Tampereen yliopisto, Taideaineiden laitos: yleinen kirjallisuustiede, 2010. PG, 124 s. PDF.

Sundell, Maiju: “We are together at last, though far apart.” Dualismi, hybridisyys ja panteismi Philip Pullmanin fantasiatrilogiassa His Dark Materials. Tampereen yliopisto, Taideaineiden laitos: yleinen kirjallisuustiede, 2010. PG, 94 s. PDF.

Säynäjäkangas, Hanna: Matkalla minuuteen – myyttinen etsintäretki Margaret Mahyn romaanissa Noitavaellus. Oulun yliopisto: kirjallisuus, 2006. PG, 97 s.

Vehkanen, Johanna: Defending the Harry Potter series from its Detractors and Defenders. Tampereen yliopisto: Kieli- ja käännöstieteiden laitos: englantilainen filologia, 2006. PG, 86 s. PDF.

Vepsä, Marja: Hyvä lukija: Oletko sinä tarina? Tomi Kontion teosten Keväällä isä sai siivet ja Austraasian viimeiset lapset maailmankuvan narratologista tarkastelua. Tampereen yliopisto, Taideaineiden laitos: suomen kirjallisuus, 2006. PG, 99 s.

1.4 Sarjakuvat

Fedorov, Maxim: Sarjakuvaimitatiivit ja niiden käyttö. Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos: suomen kieli ja kulttuuri, 2010. PG.

Frondelius, Matti: Vieläkin alemmas – Lassi ja Leevi- sarjakuvan poliittinen luenta modernin perustan paradigmojen ja Frankfurtin koulukunnan kriittisen teorian perspektiivistä. Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos: valtio-oppi, 2006. PG.

Halonen, Marianne: Minä olen Minttu-sarjakuvien tarkastelua systeemis-funktionaalisen kieliopin ja diskurssianalyysin keinoin. Vaasan yliopisto: nykysuomi. PG, 68 s. Elektroninen aineisto

Juhanne, Toni: Aku Ankan kasvatuksellisten merkitysten jäljillä. Lapin yliopisto, Kasvatustieteen koulutusohjelma: kasvatustiede, 2007. PG, 120 lehteä.

Kauranen, Rolf: Seriedebatt i 1950-talets Finland : en studie i barndom, media och reglering. Åbo Akademis Förlag, 2008. Väitöskirja, 445 s. LKI.

Kivelä,Eeva: Språk och innehåll i Bill Wattersons serie Kalle och Hobbe. Tampereen yliopisto, Kieli- ja käännöstieteiden laitos: pohjoismaiset kielet, 2007. PG.

Kontturi, Katja: Ankkalinna – portti kahden ulottuvuuden välillä: fantastisten maailmojen ilmeneminen Don Rosan Disney-sarjakuvissa. Jyväskylän yliopisto, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos: kirjallisuus, 2009. PG, 150 s.
Elektroninen aineisto

Kujala, Noora: Friends, Gauls, Countrymen: Strategies for Translating Allusions in Asterix from French to English. Vaasan yliopisto: Englannin kieli 2008. PG, 74 s.

Källund, Ann-Sofie: Muumipeikko-sarjakuvan kolmen suomennoksen pragmaattista analyysia. Vaasan yliopisto: modern finska, 2008. PG, 66.

Lampinen, Jenni: Voihan vinkero vs. milda mesopotamien: en jämförelse av humoristiska uttryck i Aku Ankka och Kalle Anka. Jyväskylän yliopisto, Kielten laitos: ruotsin kieli, 2009. PG, 102 s.

Lyhykäinen, Laura: Sarjakuvan museoarvo ja tallennus Suomessa. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos, 2007. PG, 68 s. LKI.

Miettinen, Mervi: “We’ve always been criminals. We have to be criminals.” Supersankarisarjakuva ja ei-sallitun kertomuksen ulottuvuudet Frank Millerin teoksessa Batman: The Dark Knight Returns. Tampereen yliopisto, Taideaineiden laitos: yleinen kirjallisuustiede, 2008. Sivuainetutkielma, 55 s. + 11 s. kuvaliitteitä. PDF.

Pesonen, Hanna-Kaisa: Joku mäkitupalaiskäpy ja hänen koinsyömä kotikarhunsa eivät kyllä estä Roope Ankkaa pääsemästä kultakätkölleen! Aku Ankka -sarjakuvalehden kielen luettavuus ja ymmärrettävyys lapsilukijan näkökulmasta. Tampereen yliopisto, Kieli- ja käännöstieteiden laitos: suomen kieli, 2007. PG, 81 s. PDF.

Sarpola, Ilkka: I’m the goddam batman! Batman: The dark Knight returns -sarjakuvan intertekstuaalisuus. Lapin yliopisto, Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma: mediatiede, 2009. PG, 132 lehteä: kuv.

Silvan, Heidi: “Pidättekö te mua ihan hölmönä?” Sarjakuvasankari Hessu Hopo keskustelijana. Oulun yliopisto: suomen kieli, 2008. PG, 73 s.

Tuhkala, Erja: Sarjakuvan sankaritar; W.I.T.C.H. -noitajengi sarjakuvasarjan hahmojen ominaisuuksien määrittely ja merkitys nuorten tyttöjen esikuvana. Lapin yliopisto, Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma: kuvataidekasvatus, 2006. PG, 71 lehteä: kuv.

1.5 Aapiset ja lukukirjat

Kokko, Satu: Aapiskukko kertoo meidät ja muut. Yhteisödiskurssit suomalaisaapisissa 1970-luvulta 2000-luvulle. Tampereen yliopisto, Taideaineiden laitos: suomen kirjallisuus, 2006. PG, 104 s.

Laakso, Teija; Savolainen, Susanna: Lastenrunouden osuus ja sisältö Otavan ja WSOY:n äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoissa vuosiluokille 1-5. Tampereen yliopisto, Opettajankoulutuslaitos: luokanopettajan koulutus, 2005. PG, 89 s. +1 kuva. PDF.

Martikainen, Annika: Aapisten perhearvot itsenäisyyden ajalla: Toimijuus ja vuorovaikutus aapistekstien perheissä. Tampereen yliopisto, Kieli- ja käännöstieteiden laitos: suomen kieli, 2006. PG, 194 s. PDF.

Piispa-Riikonen, Bettina: Att adaptera eller icke adaptera? Tids-, kultur- och språkrelaterade problem i översättningar av tre svenska läsebokstexter för barn. Helsingin yliopisto, Käännöstieteen laitos: ruotsin kääntäminen ja tulkkaus, 2008. PG.

Turpeinen, Emilia: Anna, Jaanus ja Eelis: Tammen kultainen aapinen monikulttuurisesta näkökulmasta kahdeksan ekaluokkalaisen näkemysten sävyttämänä. Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos, 2007. PG, 125 s. LKI.

Vieltojärvi, Kirsi: Mitä oppia saduista? : peruskoulun toisen luokan lukukirjojen sisällönanalyyttinen tutkimus. Lapin yliopisto, Luokanopettajan koulutusohjelma: kasvatustiede, 2006. PG, 89, [2] s.

Yliniemelä, Tuija: Tunnesanat aapisissa ja toisen luokan lukukirjoissa. Lapin yliopisto, Kasvatustieteen koulutusohjelma: kasvatustiede, 2008. PG, 109 s.