Kirjakori 2021

Kuva korista, jossa on kirjoja ja teksti KirjakoriKirjakori 2021 -kokonaisuus esittelee vuoden 2021 lasten- ja nuortenkirjat. Aineisto sisältää seurantatilastot kirjojen ilmestymismääristä eri lajeissa ja katsauksen vuoden 2021 lasten- ja nuortenkirjojen lajeihin ja teemoihin.

Kirjakorifaktat sisältävät poimintoja Kirjakorin lasten- ja nuortenkirjojen määrästä ja teemoista. Ne on julkaistu näyttelyn aikana sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #kirjakorifakta.

Tutustu Kirjakorifaktoihin.

 

 

 

Teemat.Tilastot.Kustantajat.

 

 

 

 

 

 

 

Tiedote 4.4.2022

Kuvakirjoissa esillä ovat isät ja äidit yksilöinä, kotimaisten nuortenkirjojen määrä laskee

– Kirjakori esittelee vuoden 2021 lasten- ja nuortenkirjat

Lasten- ja nuortenkirjojen määrä pysyi vuonna 2021 aiempien vuosien tasolla. Lastenkirjainstituutin Kirjakori-näyttelyssä on mukana yhteensä 1222 vuonna 2021 ilmestynyttä lasten- ja nuortenkirjaa. Kotimaisten kirjojen osuus on 53 % eli se pysyi edelleen hieman käännöskirjoja suurempana. Kirjoja on mukana kaikkiaan 145 kotimaiselta ja ulkomaiselta kustantajalta.

Lastenkirjoja, eli lastenromaaneja ja satu- tai kertomuskokoelmia ilmestyi eniten koko Kirjakorin vuodesta 2001 jatkuneen seurannan aikana, yhteensä 312 teosta. Kotimaisten nuortenkirjojen määrä sen sijaan laski kolmatta vuotta peräkkäin. Kotimaisia nuortenkirjoja on Kirjakorissa 75, kun vielä vuonna 2018 niitä oli 105. Herää kysymys, tarjotaanko nuorille riittävän monipuolista nimenomaan heille kirjoitettua uutta kirjallisuutta, jotta nuoret innostuisivat lukemaan nykyistä enemmän.

Lasten- ja nuortenkirjoja käännetään suomeksi yhä harvemmista kielistä. Käännetyistä kirjoista yli 70 prosentin alkukieli oli englanti. Käännöskirjatarjonnassa näkyy vielä aiempaa vahvemmin kaupallisuus; suurin osa kirjoista perustuu tv-sarjoihin tai elokuviin tai on uusia versioita aiemmin julkaistuista, tunnetuista kirjoista.

Ympäristöön ja luontoon liittyvät aiheet ovat edelleen vahvasti esillä lasten- ja nuortenkirjallisuudessa. Lapsia ja nuoria kuvataan kirjoissa aiempaa moninaisemmin sekä kirjojen kuvituksessa että tekstissä, ja erilaisten lasten kuvaaminen on tullut luontevaksi osaksi teoksia. Kirjoista löytyy lapsia ja nuoria erilaisista kulttuuritaustoista, perheistä, heillä on erilaisia rajoitteita tai kyvykkyyksiä ja he saattavat puhua eri kieliä.

Kuvakirjoissa korostuu isien ja äitien kuvaaminen yksilöinä, joilla on erilaisia piirteitä ja tapoja, joita minäkertojana toimivat lapset havainnoivat.

Kirjakori 2021 -näyttely esittelee vuoden 2021 lasten- ja nuortenkirjoja. Näyttelyyn voi tutustua Lastenkirjainstituutissa 4.4.–25.5. kirjaston aukioloaikoina (ma 10–17, ti-ke 10–15) tai sopimuksen mukaan.

Kirjakori-webinaarissa (Teams) 4.4. klo 13–14.30 esitellään vuoden 2021 Kirjakori-tilastoja ja lasten- ja nuortenkirjallisuuden teemoja. Linkki webinaariin:

 

Tutustu aiempien vuosien Kirjakori-tilastoihin.