Linkkejä ja lisätietoa

Tälle sivulle on kerätty hyödyllisiä lähteitä, jotka tukevat ilmiölähtöistä oppimista ja kirjallisuuden hyödyntämistä opetuskäytössä.

Linkkejä

Ei tunnu miltään! – tunteita lastenkirjoissa Lastenkirjainstituutin verkkonäyttely
Ilmioppi
Lukuinto
Maailmankoulu globaalikasvatuksen tukipalvelu
Onnet -tietokanta vaihtoehtoisten kirjojen hakuun
Suuren Lukuseikkailun osallistumisvinkit opettajalle

Kirjallisuutta

Maria Heimer: Högläsning – Läsutveckling från teori till praktik. Gothia Fortbildning 2016.
Maud Hell: Författarbesök i skolan – kreativ läsning, samtal, fantasi och kritiskt tänkande. BTJ Förlag 2012.
Mary Roche: Developing Children’s Critical Thinking through Picturebooks –  A Guide for Primary and Early Years Students and Teachers. Routledge 2015.
Wissman, Burns, Jiampetti, O´Leary & Tabatabai: Teaching Global Literature in Elementary Classrooms – A Critical Literacy and Teacher Inquiry Approach. Routledge 2017.