Ilmiölähtöisyys ja kirjallisuus opettajaopinnoissa

Tehtävien suunnittelu osana kurssia

Lastenkirjainstituutti pilotoi syksyllä 2016 Herlinin säätiön rahoittamana hankkeen, jossa koottiin verkkoon materiaalipankkia ilmiölähtöisen opettamisen tueksi ala-asteilla. Lastenkirjainstituutin materiaalipankki sisältää valmiiksi suunniteltuja oppimistehtäviä, joita opettajat voivat vapaasti käyttää ilmiöopetuksessa. Materiaalipankin tehtävissä hyödynnetään lastenkirjallisuutta, joka käsittelee valittua ilmiötä lapsentajuisella tavalla. Syksyllä 2017 materiaalipankki laajenee nuortenkirjallisuuteen ja yläkouluikäisille suunnattuihin tehtäviin.

Pilottivaiheessa tehtävien suunnittelussa oli mukana ryhmä opiskelijoita Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitokselta. Nyt malli on hyödynnettävissä opettajankoulutuslaitoksissa kautta Suomen. Tehtäväpaketti sopii mihin tahansa ainekokonaisuuteen ja sisältöjä voidaan painottaa kurssin teemojen mukaisesti.

Tehtäviä suunnitellessa

  • opiskelija oppii ilmiölähtöisen opettamisen perusteet käytännössä
  • opiskelijat pääsevät luomaan uutta oppimateriaalia
  • tuotokset saadaan heti julki ja käyttöön
  • opiskelija oppii hyödyntämään lastenkirjallisuudessa olemassa olevaa pedagogista pohjaa ja sisältöjä

Ilmiöoppimisen tehtäviä: Tittamari Marttisen kirjan 12 päivää maailmalla kansikuva, lapsia maapalloa tutkimassa, ajatuskarttoja.

 

Ilmiölähtöinen opetus ja materiaalipankki

Ilmiölähtöisessä opiskelussa tutkitaan ilmiöitä niiden aidossa kontekstissa yli oppiainerajojen. Oppija valitsee itse näkökulmansa, ja lähtee työstämään siitä oppimistuotosta. Prosessin alussa tutustutaan ilmiöön monipuolisesti eri näkökulmista ja eri keinoin, tehden tutuksi useita tapoja oppia. Tässä kohtaa voidaan hyödyntää ajankohtaisiin ilmiöihin tarttunutta lastenkirjallisuutta. Tällä hetkellä kouluissa on kuitenkin erilaiset mahdollisuudet toteuttaa ilmiöprojekteja, ja osassa kouluista ilmiöitä saatetaan käsitellä lyhyellä aikavälillä, esimerkiksi teemapäivään liittyen. Siksi ilmiötehtäviä on materiaalipankissamme vaihtelevan laajuisina.

Mikä ilmiö?

Ensimmäisiä tehtäväpaketteja varten valitsimme kolme ajankohtaista ilmiötä, jotka ovat nousseet esiin myös lastenkirjallisuudessa: ilmastonmuutos, maahanmuutto ja muuttuva perhe. Ilmiöiden kirjo materiaalipankissamme kasvaa jatkuvasti. Osaan ilmiöistä meillä on koottuna alustavat kirjalistat alakouluille ja yläkouluille (ks. sivun alareuna). Muihin ilmiöihin voit etsiä sopivia kirjoja Onnet- tietokannastamme. Jos sopivaa ilmiöaihetta on hankala keksiä, henkilökuntamme antaa vinkkejä uusimmista lastenkirjallisuudessa näkyvistä ilmiöistä. Ota rohkeasti yhteyttä!

Hyvän tehtävän ominaisuuksia

Tehtävien tulisi liittyä kiinteästi mukaan valittuihin kirjoihin, toteuttaa ilmiön monipuolista tarkastelua oppiainerajoja ylittäen sekä mahdollistaa kokeiluja erilaisiin oppimistyyleihin (esimerkiksi tutkiva, kokeileva tai keskusteleva). Hyvä tehtävä ohjeistaa tarkkaan tehtävän kulun kirjan lukemistavasta lähtien ja ottaa huomioon oppilaiden lähtötason teemoja käsiteltäessä. Tehtäviin voi myös sisällyttää muokattavuutta tarjoamalla samaan tehtävään vaihtoehtoisia kirjoja. Vaihtoehtoisilla kirjoilla voi myös laajentaa tehtävän soveltuvuutta eri ikäryhmille.

Kannustamme hyödyntämään suunnittelussa monipuolisesti eri kouluaineista tuttuja tehtävämuotoja sekä keksimään aivan uusia! Mikäli mahdollista, opiskelijoiden olisi hyvä testata tehtäviä käytännössä. Tästä kertyy opiskelijalle arvokasta reflektoivaa kokemusta, ja tehtävistä saadaan entistä toimivampia.

Hyvän tehtävän ominaisuuksille voi myös pohjata opiskelijoiden suoritusten arvioinnin. Pilottijakson opiskelijasuoritusten arvioinnissa katsottiin innovatiivisuutta, kirjojen hyödyntämistä ja aktiivisuutta.

Yhteistyö

Tehtäviä voi halutessaan suunnitella yhteistyössä muiden lastenkulttuuritoimijoiden kanssa. Mahdollisia yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi sanataide- ja draamakasvattajat, liikuntaseurat, tiedekerhot jne. Tehtäviä suunnitelleet tahot mainitaan kunkin tehtävän yhteydessä.

Tehtävien muoto ja toimitus

Ilmiötehtävien suunnittelun voi ottaa vapaasti käyttöön kurssisisällöissä. Alkuun pääset näiden sivujen ohjeilla, ja lisätietoja voi tarvittaessa kysyä osoitteesta lki(@)lastenkirjainstituutti.fi.

Tehtävien suunnittelun tueksi tarjoamme

  • yleisohjeet
  • alustavan kirjalistan (käsittelemistämme ilmiöistä)
  • esimerkkejä aiemmista tehtävistä
  • yhdenmukaisen visuaalisen ilmeen tehtäville

Valmiit tehtävät toimitetaan Lastenkirjainstituuttiin, jossa ne tarkistetaan ja viedään materiaalipankkiin. Katso tarkat ohjeet tehtävien palauttamiseen ja muotoiluun tehtäväohjeesta. Toimitathan myös listan kaikista tehtävissä käytetyistä kirjoista.

 

 Tehtäväohje alakoulut

Tehtävähje yläkoulut

Alakoulun kirjalista

Yläkoulun kirjalista

 Onnet -tietokanta  Ilmiöopetuksesta verkossa

 

tah_logo