Sota lasten ja nuorten silmin

Karoliina Suoniemi & Emmi Kyytsönen: Paperinarukengät. Sota-ajan lapset Suomessa

Karoliina Suoniemi & Emmi Kyytsönen: Paperinarukengät. Sota-ajan lapset Suomessa. Avain 2023. 86 s. 

Paperinarukengät on jo viides Karoliina Suoniemen historiallista aihetta käsittelevä lasten tietokirja. Teos keskittyy kuvaamaan talvi- ja jatkosotaa, karjalaisten evakkotaivalta ja kotirintaman erilaisia lieveilmiöitä lasten ja nuorten näkökulmasta. Rakenteellisesti kirja alkaa talvisodasta ja päättyy jatkosodan jälkeisiin jälleenrakennusvuosiin.

Kirja hyödyntää paljon muistitietoa ja arkistolähteitä, kuten vanhoja sanomalehtiä. Sodan kokeneiden haastattelujen pohjalta on muokattu teoksen oheen pieniä, elävöittäviä tarinoita, jotka avaavat sitä, millaista arki oli sodan keskellä. Kirjallisina lähteinä on käytetty tuoreen tutkimuksen lisäksi myös sota-aikaa käsittelevää, lapsille suunnattua tieto- ja kaunokirjallisuutta.

Tyyli on peittelemätön ja yksityiskohtainen – mm. pommituksista ja rintamalla kuolleista isistä kerrotaan hyvin avoimesti. Asiallisesta lähestymistavasta huolimatta mukana on myös lämmintä huumoria. Esimerkiksi sota-ajan pieniä iloja tai hassuja sattumuksia ei unohdeta ja aiheeseen suhtaudutaan kaiken kaikkiaan kauhistelematta, mutta silti sodan surullista puolta peittelemättä. Emmi Kyytsösen kuvituksessa sota-ajan tavarat, valokuvat, piirroskuvat ja vanhat mainokset luovat hyvin ajankuvaa.

Osallistavat tehtävät saavat lapset pohtimaan konkreettisesti sodan todellisuutta, kun esimerkiksi matkalaukkuun kehotetaan piirtämään tavarat, joita haluaisi ottaa mukaan, jos joutuisi lähtemään
kotoa.

Lapsen kannattaa tutustua kirjaan rauhassa aikuisen kanssa. Se voi toimia myös keskustelunavauksena esimerkiksi Ukrainan sodan sanoittamiseen lapselle. Kirjan erityisenä ansiona on tapa, jolla se käsittelee myös vaikeita tunteita ja aiheita, kuten isän kuolemaa ja sitä, miten sota voi luoda varjonsa useamman sukupolven elämään. Rankoista aiheistaan huolimatta Paperinarukengät ei silti ole liian ahdistava, mutta vanhempien on todennäköisesti hyvä varautua kysymyksiin ja yhteiseen pohdintaan.

Rimma Erkko

Teostyyppi:
Kustantaja:
Onnimanni-numero: