Modernin runotytön kasvukertomus

Runoilija X

Elizabeth Acevedo: Runoilija X (The Poet X, 2018). Suom. Leena Ojalatva. Karisto 2019. 368 s.

Xiomara on New Yorkin Harlemissa hurskaan uskonnollisessa perheessä asuva latinotaustainen tyttö. Kaksoisveljellä on helpommat oltavat, sillä Xiomara on jatkuvasti äitinsä valvovan katseen alla. Xiomara on kasvatettu määrittelemään itsensä ruumiin ja sukupuolensa mukaan, minkä hän kertomuksen edetessä alkaa kyseenalaistaa. Henkiset ja ruumiilliset kokemukset ovat vahvasti läsnä tytön pohdinnoissa omista velvollisuuksista ja oikeuksistaan.

Runoilija X on päiväkirjan muotoon kirjoitettu säeromaani. Se koostuu Xiomaran muistiin merkitsemistä sivun tai parin mittaisista runoista, jotka aluksi selvittävät hänen taustaansa ja tilannettaan. Myöhemmin säkeet vievät kertomusta eteenpäin. Välillä ne syventävät kertomuksen saamia käänteitä ja heijastelevat Xiomaran tunteita ja ajatuksia.

Säeromaanin etuna on tekstin jouhevuus. Xiomaran sanat ovat painavia, mutta teksti soljuu väljästä ladonnasta hyötyen eteenpäin kuin huomaamatta. Runoilija X on eräänlainen metaromaani, sillä se kertoo runouden keinoin Xiomaran tiestä lavarunouden maailmaan.

Romaani on nykypäivän nuoren kasvukertomus, ja se noudattaa hyvin tavanomaista ”vaikeuksien kautta voittoon” -kaavaa. Paikoitellen kertomuksen käänteet ja paljastukset ovat turhan ilmiselviä, mutta etenkin loppua kohden tapahtumien kiihtyminen kohti äärimmäistä taitepistettä on kuvattu Xiomaran sydäntä riipivien säkeiden avulla loistavasti. Säemuoto mahdollistaa tekstin ja Xiomaran omakohtaisen kokemuksen syvyyden. Lukijalle avautuu suora väylä myötäelää päähenkilön tuntemuksia.

Voimaantumisen kokemus on Xiomaran kasvukertomuksen ydintä. Hän alkaa kyseenalaistaa yksipuolisen ja ehdottoman Raamatun tulkinnan, johon muun muassa hänen äitinsä tuntuu takertuvan. Voimaantuminen on hyvin feminististä, ja se tapahtuu runouden avulla. Lavarunoudesta Xiomara löytää lopulta uskallusta sekä oikeat sanat, joilla hän voi sanallistaa oman kokemuksensa ympäröivästä maailmasta.

Emmi Ketonen

Teostyyppi:
Kustantaja:
Onnimanni-numero: