Mitä on sukupuoli?

9789520401771_frontcover_final

Maiju Ristkari, Nina Suni & Vesa Tyni: Sukupuolena ihminen. Tammi 2018. 228 s.

Sukupuolena ihminen on raikas tietopaketti sukupuolten moninaisuudesta ja transsukupuolesta. Kirjassa sukupuolinormien ulkopuolella elävät saavat kertoa omin sanoin elämästään, jossa syrjintä ja ennakkoluulojen kohtaaminen ovat arkea. Nämä kokemukset asetetaan sitten laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin. Kirjaa lukiessa selviää muun muassa se, mistä Pride-kulkueet ovat saaneet alkunsa ja mistä ongelmallisessa translainsäädännössä on kyse.

Kirja on jaettu selkeästi osioihin, joissa pureudutaan aiheeseen aina tietystä näkökulmasta. Keskustelevaan tyyliin käsitellään eri termit sekä niihin liittyvät kokemukset ja väärinkäsitykset. Katsaus historiaan ja lainsäädäntöön nostaa esiin rakenteellista syrjintää ja ihmisoikeusaktivismia. Sukupuoli-identiteettiään miettivälle sekä heidän läheisilleen on tarjolla tietoa ja listauksia esimerkiksi tukipalveluista.

Kirjassa esiintyy hieman toistoa, kun omin sanoin kerrotut kokemukset referoidaan heti perään. Asiat käsitellään kuitenkin selkeästi ja ehdottoman kunnioittavasti. Kirjallisuuden näkökulmasta erityisen huomionarvoinen on Oikeus omaan ääneen -niminen kappale, jossa nostetaan esiin transsukupuolisuuteen kiinnittyneet stereotyppiset kertomukset sekä peräänkuulutetaan transsukupuolisten oikeutta kertoa itse omat tarinansa.

Kirja valottaa sukupuolittamisen kulttuurisidonnaisuutta ja ottaa kantaa itsemäärittelyoikeuden puolesta. Moniääninen tietokirja auttaa nuorta lukijaa oman sukupuoli-identiteetin kehityksessä, mutta ennakkoluuloja hälventävää teosta voi suositella kaikille. Sukupuolena ihminen on Ihan totta! -tietokirjakilpailun nuorten sarjan voittajateos.

Aino-Maria Kangas

Teostyyppi:
Kustantaja:
Onnimanni-numero: