Luonnon monimuotoisuuden puolustus

aikamatka

Laura Ertimo: Aika matka! Lotta, Kasper ja luontokadon arvoitus. Kuv. Mari Ahokoivu. Into 2021. 55 s.

Kuvakirjan asuun sommitellussa runsaassa tietokirjassa käsitellään luontokatoa eli lajien ja elinympäristöjen määrän vähenemistä. Matkaoppaina toimivat ystävykset Kasper ja Lotta. Luontokadon idea täräytetään alkajaisiksi päähenkilön iholle arkikokemuksena, ja hyönteisen pistosta päästään purkamaan kaukaa menneisyydestä juontuvaa globaalia ongelmaa.

Luontokadon perustaan tutustutaan aikasidonnaisesti, ekologialasit silmillä. Pikakelauksena esitellään kivihiilen syntyä, eliökunnan evoluutiota, maanviljelyn muovautumista, väestönkasvua, teollistumista, kaupungistumista ja näiden seurauksia. Alueellinen ulottuvuus sisältää esimerkkejä kaikilta mantereilta ja Tyyneltämereltä. Luontokadon pysäyttämiskeinoiksi tarjotaan Yhdistyneiden kansakuntien biodiversiteettiraportin (2020) suosituksia, joita käsitellään yleistasolla.

Maantieteilijä Laura Ertimo osaa yhdistää luonnon ja ihmisen toiminnan loogiseksi kertomukseksi, missä eloisa rakenne ja rytmi liittyvät oivaltaviin sanavalintoihin. Kuvittaja Mari Ahokoivun visualisointi vie osaltaan tarinaa vauhdikkaasti eteenpäin. Samalla ohjataan lisätietoihin kirjoista ja verkosta. Käsitteet ovat paikoin vaikeita alakoululaisille, aiheet ulottuvat perusopetuksesta lukioon ja aikuisten maailman ajankohtaistapahtumiin.

Aika matka! paneutuu aiheeseensa monipuolisesti samaan tapaan kuin tekijöiden edellinen, ilmastonmuutokseen keskittyvä Ihme ilmat! (2019). Molempien kirjojen ilmiöille on yhteistä laajuus, mutkikkuus, kauaskantoisuus sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutteisuus. Uutuudessa luontokadosta puhutaan painotetusti globaalina ja syväjuurisena ilmiönä, ja ote on paikoin aiempaa radikaalimpi.

Ajankohtaista luontokatoa käsitellään paraikaa julkisuudessa kansainvälisellä, kansallisella ja paikallisella tasolla. Siksi on tärkeää esitellä sitä myös lapsille ja tarjota rohkeitakin ajatuksia, lapset kun eivät kanna ajatusluutumien painolastia mukanaan. Näin ollen Ertimon ja Ahokoivun teoksella on merkittävä paikkansa lasten tietokirjojen monimuotoisuuden kirjossa.

Ilta-Kanerva Kankaanrinta

Teostyyppi:
Kustantaja:
Onnimanni-numero: