Erikoisia ennätyksiä

Guinness World Records 2022

Guinness World Records 2022 (Guinness World Records, 2022). Päätoimittaja Craig Glenday. Suomen laitoksen toim. Jaana Palanterä. Englannista suom. Annukka Kolehmainen. Otava 2021. 256 s.

Perinteikäs, laajalevikkinen Guinness World Records 2022 sisältää ihmiseen ja luontoon liittyviä
ennätyksiä. Näyttävällä sisällöllään ja rakenteillaan se houkuttaa nauttimaan yksityiskohtia pala kerrallaan.

Kirjasta tulvahtaa vastaan informaation ylenpalttisuus. Sivuille on ahdettu pienen kirjasimen
faktaluetteloita, tapauskertomuksia, henkilökuvauksia, kuvia ja taulukkoja. Ennätysten ominaisuudet kuvataan tarkkaan ja määritetään sopivin mittayksiköin. Verkossa on lisäosia videoista laajennetun
todellisuuden sovelluksiin saakka. Angloamerikkalaisuus on kirjassa toistuvasti läsnä, sillä irlantilaislähtöinen teos on ajan myötä juurtunut Britanniaan ja Amerikkaan. Luonnontieteisiin,
tekniikkaan ja länsikulttuurin keskittyvässä ennätyskirjassa Yhdysvallat painottuu väistämättä. Englanninkieliset teollisuusmaat ovat kirjan Sankarigalleriassa usein esillä, mutta Tulevaisuuden
Toivot -osiossa on muitakin esimerkkejä. Siellä myös hypähdellään perinteisten sukupuolittuneiden ammattirajojen yli, kun naiset ajavat kartingia ja työskentelevät astronautteina.

Arvomaailma on yritteliäs ja kilpailuhenkinen, laajimmin käsitellään aikaansaavia ekstroverttejä. Asioista esitellään erikoisia yksityiskohtia, jolloin niiden ja oleellisten piirteiden välinen ero voi hämärtyä. Kielikuvat ovat paikoin kuluneita ja väitteiden perustelut puutteellisia.

Suomentaja Annukka Kolehmainen ja toimittajat ovat tehneet kelpo työn. Esipuheen ennätykset ja kirjan mittajärjestelmä on lokalisoitu Suomeen. Huomiota herättävät käsitteet tiede (science) ja teknologia (technology) luonnontieteiden ja tekniikan sijaan. Paikannimet ovat kunnossa, joskin Yhdysvalloista käytetään akronyymiä USA. Kannen englanninkielinen nimeke hätkähdyttää, perustuneeko
alkuperäisoikeuksiin.

Joku voi nähdä Guinness World Records 2022 -sisällöissä angloamerikkalaista kulttuurivientiä. Kirja esittelee kuitenkin ihmisiä ja ympäristöämme monipuolisesti ja positiivisesti. Näin se voi lisätä kiinnostusta yhteistä maailmaamme kohtaan.

Ilta-Kanerva Kankaanrinta

Teostyyppi:
Kustantaja:
Onnimanni-numero: