Miksi liityin jäseneksi?

JÄSENESITTELYT

Kysyimme nykyisiltä jäseniltä ajatuksia Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistyksestä ja siitä, miksi he pitävät jäsenyyttä tärkeänä. Tällä hetkellä Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistyksessä on reilut 400 jäsentä eri puolilta Suomea. Joukossa on niin kirjastoalan ammattilaisia, opettajia, tutkijoita kuin opiskelijoitakin.

Nykyiset jäsenet kertovat, miksi ovat Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistyksen jäseniä, miksi liittyivät jäseneksi ja mikä merkitys jäseneduilla on heille.

 Jani Ikonen, Tampere, kuvittaja, kuvataiteilija ja graafinen suunnittelija, Kuva: Viika Sankila.

Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry:n puheenjohtaja Jani Ikonen on tamperelainen kuvittaja, kuvataiteilija ja graafinen suunnittelija. Hän on ollut jäsen vuodesta 2019. Häntä pyydettiin liittymään Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistyksen hallitukseen, ja jäseneksi liittyminen tuntui tuolloin luontevalta.

Jäsenyys merkitsee Jani Ikoselle työskentelyä kannatusyhdistyksen hallituksessa. Hallitustyöskentely on avannut näkymän tärkeään työhön, jota Lastenkirjainstituutti tekee. Jäsenyys on tuonut hänet lähemmäksi aiheita, joiden äärellä Lastenkirjainstituutti toimii, vaikkakin Ikosen työ liittyy monelta osin kirjallisuuden kenttään. Jäsenyyden kautta hän on tutustunut aktiivisesti toimiviin uusiin kuin vanhoihinkin jäseniin.

“On hienoa, että Lastenkirjainstituutti pystyy toimimaan valtakunnallisesti, vaikka pääpaino onkin Tampereella.” Puheenjohtajana hän arvostaa pitkäjänteistä työtä, johon moni on vuosien saatossa uskonut, ja joka on luonut instituutille aseman, jossa se nyt on: “Arvostan sitä, että Lastenkirjainstituutti on pysynyt hyvin ajassa mukana, vaikka samalla pysyvien rakenteiden ylläpitäminen vaatii resursseja. Lastenkirjainstituutti ei todellakaan tunnu pölyttyneelle fossiilille.”

Ikonen toteaa, että yksilöillä on ollut merkitystä, ja yhdessä he ovat saaneet paljon aikaan. “Olen osallistunut useisiin instituutin järjestämiin tilaisuuksiin, ja niissä on aina ollut todella lämmin tunnelma ja hienoja kohtaamisen hetkiä. Lisäksi arvostan avoimuutta, kaikki ovat tervetulleita. Jäseneduille iso peukku. Yhdistys selvästikin haluaa jakaa jäsenilleen tietoa ja toimintaa sekä tarjota mahdollisuuden vuorovaikutukseen muiden jäsenten, toimijoiden ja tekijöiden kanssa.”

Laura Leden, informaatikko ja tutkija, PhD, Helsinki

Helsinkiläinen informaatikko ja tutkija Laura Leden liittyi Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistyksen jäseneksi, kun hän teki lasten- ja nuortenkirjallisuuteen liittyvää tutkimusta. Syynä jäsenyyteen oli paitsi verkostoituminen, myös tarve pysyä kartalla lastenkirja-alan uusimmista tuulista.

“Lastenkirjainstituutin jäsenyys merkitsee mahdollisuutta verkostoitua, inspiroitua ja jakaa oman työni tuloksia.” Hän kertoo, että jäsenyydestä on hyötyä mitä ikinä teetkään lasten- ja nuortenkirjallisuuden parissa, sillä instituutti ikään kuin koordinoi suomalaista lastenkirjallisuuden kenttää. Leden sai tutkijana kontakteja ja mahdollisuuden esitellä omia tutkimustuloksiaan sekä Onnimannissa että instituutin järjestämässä luentosarjassa ja siitä syntyneessä julkaisussa. Nykyään Leden tekee lasten- ja nuortenkirjastotyötä. Kirjastossa on hyödynnetty Lastenkirjainstituutin lukutaitotyöhön liittyviä materiaaleja, kuten Lukemo-sivustoa ja Kirjakoplan vinkkausmateriaaleja, esimerkiksi kirjaston omaa lukutaitohanketta suunniteltaessa.

Tutkijapolkunsa alkuvaiheessa Laura ehti osallistua erääseen Lastenkirjainstituutin Tampereella järjestämään seminaariin, jossa sai laajan kuvan senhetkisistä tutkimussuuntaukista ja työstä lastenkirjakentällä. Leden huomasi, että verkostoitumismahdollisuudet ovat rajattomat. Instituutin toimintaan osallistuu ihmisiä niin monelta alalta. Hän kertoo, että välillä toivoisi asuvansa lähempänä Tamperetta, jotta pääsisi useammin paikan päälle, vaikkakin myös etätapahtumia on.

Ledenin mukaan paras jäsenetu on jäsenlehti Onnimanni, jonka avulla pysyy kartalla uusimmista aiheista lastenkirjallisuuskentällä ja saa ajankohtaisia kirjavinkkejä. Onnimanni on myös oiva kanava kertoa tutkimuksesta laajemmalle yleisölle.

Suomen tietokirjailijat ry, tiedottaja Eveliina Laurila

Suomen tietokirjailijat ry:n tiedottaja Eveliina Laurila kertoo, että yhdistys on Lastenkirjainstituutin yhteisöjäsen, koska lasten- ja nuortenkirjallisuus on heille tärkeää. Jäsenyys on yksi tapa tukea lasten- ja nuortenkirjallisuutta. Erityisesti lasten ja nuorten tietokirjallisuus on lähellä sydäntä.

Lastenkirjainstituutti toimii aktiivisesti ja monipuolisesti kirjallisuuden kentällä. Esimerkiksi Lukemo on erinomainen hakemisto lukuvinkeille, ja Onnimanni-lehti taas nostaa esiin lasten- ja nuortenkirjallisuuden trendejä ja kirjauutuuksia.

Suomen tietokirjailijat ry on osallistunut mm. Lastenkirjainstituutin laadukkaisiin seminaareihin, ja tutustunut vuosittain kattavaan Kirjakori-katsaukseen edellisvuoden kirjoista.

“On hienoa, että Lastenkirjainstituutti on ottanut myös uusia kanavia haltuun, kun Maailman tärkeintä kirjallisuutta -podcast julkistettiin.” Eveliina Laurila toteaa.

Viivi Kilpeläinen, kirjastovirkailija, Lieksan kirjasto, Lieksa

Viivi Kilpeläinen työskentelee kirjastonvirkailijana Lieksan kirjastossa. Hän on ollut Lastenkirjainstituutin jäsen kohta kaksi vuotta. Hän haluaa olla panoksellaan tukemassa Lastenkirjainstituutin työtä: “Lastenkirjainstituutin jäsenyys on minulle kunnia- ja periaateasia. Ilman Lastenkirjainstituutin kaltaisia toimijoita lasten- ja nuortenkirjallisuus olisi vaarassa jäädä entistä pahempaan mediapimentoon.”

Jäsenyys antaa hänelle – esimerkiksi Onnimanni-lehden ja Lukemo-portaalin myötä – työkaluja ja eväitä lasten- ja nuortenkirjastotyön tekemiseen laadukkaasti.

Kilpeläinen kokee Lastenkirjainstituutin tekemän työn lasten- ja nuortenkirjallisuuden hyväksi aivan äärimmäisen tärkeäksi. Instituutti ajaa lasten- ja nuortenkirjallisuuden asiaa monin eri tavoin, eri kanavissa, perinteitä kunnioittaen ja kuitenkin jatkuvasti uudistuen.

Kilpeläinen pitää tärkeänä, että hänen taustatukenaan kirjastotyössä on Lastenkirjainstituutin kaltainen taho ja sen tuottama materiaali. Hän on jo tovin haaveillut instituutin kuvitusnäyttelyn saamisesta Lieksan kirjastoon isojen ja pienien iloksi.

Lastenkirjainstituutin tuottama materiaali, esimerkiksi Onnimannin kirja-arviot ja Kirjakoplan somepäivitykset, ovat olleet opiksi ja inspiraatioksi hänen harrastuksissaan. Kirjabloggaajana ja -somettajana instituutin julkaisemat kirjallisuusarviot ja somepäivitykset ovat tärkeitä innoituksen ja opin lähteitä. “Olen osallistunut kerran, pari instituutin järjestämille lastenkirjakahveille, jossa (vertais-)vinkataan kirjallisuutta ja keskustellaan siitä hyvässä hengessä,” Viivi kertoo.

Postcrossing-harrastajana Viivi haluaa lähettää maailmalle suomalaisia postikortteja – ja instituutin kaupan lastenkirjakuvituspostikortit ovat ihania lähetettäviä!

Tanja Poskela, Lasten Keskuksen kustannuspäällikkö

Lasten Keskus –kustantamo on ollut Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistyksen jäsen jo perustamisvuodesta lähtien, eli vuosikymmenten ajan.  Jo Tanja Poskelan edeltäjä Arja Kanerva oli mukana perustamassa Lastenkirjainstituuttia. Hänen vaikutuksestaan Lastenkirjainstituutti on ollut aina läsnä kustantamon arjessa ja puheissa.

”Kustantamon silmin on huojentavaa tietää, että on olemassa taho, joka ylläpitää kattavasti tietoa Suomessa ilmestyvästä lasten- ja nuortenkirjallisuudesta.”

Lastenkirjainstituutin seminaarien ja koulutusten anti kiinnostaa kustantamon väkeä, vaikka niihin ehditään harvoin osallistua.

“Onnimanni-lehti on näkyvin etu kustantamomme suuntaan. Sen toivoisi leviävän laajemmalle yleisölle, koska lasten- ja nuortenkirjojen asiantunteva kritiikki on lähes kadonnut valtamediasta.”

 

Sirpa Riikonen-Mialon, luokanopettaja, Turku  

Luokanopettaja Sirpa Riikonen-Mialonin tie Lastenkirjainstituutin jäseneksi alkoi, kun hän opiskeli kotimaista kirjallisuutta melkein kolmekymmentä vuotta sitten. Hän oli jo silloin ja on edelleen kiinnostunut lastenkirjallisuudesta. Hän toteutti pro gradu -tutkielman Risto Räppääjistä. Sen jälkeen hän asui muutaman vuoden Norjassa, jolloin hän ei maksanut jäsenmaksua. Myöhemmin hän muutti takaisin Turkuun ja liittyi uudelleen kannatusyhdistykseen.

Lastenkirjainstituutin jäsenyys merkitsee hänelle paljon. Riikonen-Mialonia kiinnostavat sekä lasten- ja nuortenkirjat että tutkimus lastenkirjallisuuden kentällä. Jäsenenä saa tietoa ja uusia näkökulmia lasten- ja nuortenkirjoihin sekä paljon vinkkejä uusista kirjoista. Samalla jäsenyys tarjoaa hänelle aitiopaikan lasten- ja nuortenkirjojen tutkimuskentälle. “Luokanopettajan työssä on ensi arvoisen tärkeää olla tietoinen lasten- ja nuortenkirjallisuudessa tapahtuvista liikkeistä.”

Toiminta on hyvää ja arvokasta, mutta Riikonen-Mialon toivoisi ehkä enemmän etämahdollisuuksia, jotta voisi osallistua helpommin Turusta käsin. Hän oli mukana myös Punni-raadissa muutamia vuosia sitten, ja se oli erittäin mielenkiintoinen tehtävä. ”Lastenkirjainstituutti on ihana paikka”, hän toteaa ja toivoo, että voisi vierailla siellä useammin.

Sari Mäkinen-Laitila, Kirjasto- ja tietopalvelualan lehtori ja opinto-ohjaaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Kuortane, Etelä-Pohjanmaa

Sari Mäkinen-Laitila asuu Kuortaneella ja työskentelee kirjasto- ja tietopalvelualan lehtorina Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Hän liittyi Lastenkirjainstituutin kannatusjäseneksi jo opiskeluaikana, kun hän opiskeli ensin Tampereen ja sitten Helsingin yliopistossa kirjallisuutta ja oli erityisen kiinnostunut lasten- ja nuortenkirjallisuudesta. Hän on ollut jäsen jo usean vuosikymmenen ajan. Hän haluaa olla omalta osaltaan Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistyksen jäsenenä edistämässä lasten- ja nuortenkirjallisuuden asemaa, tutkimusta ja näkyvyyttä Suomessa.

Lastenkirjainstituutin jäsenyys merkitsee hänelle kiinnostavia seminaareja ja julkaisuja, luotettavia tietolähteitä lasten- ja nuortenkirjallisuudesta, laajoja kokoelmia ja tärkeän asian puolesta työskenteleviä ammattilaisia sekä yhteisöä, johon hän haluaa kuulua.

Lastenkirjainstituutti on virkeä ja monipuolinen toimija. Mäkinen-Laitila on osallistunut Lastenkirjainstituutin seminaareihin ja kerran itsekin esitellyt Kirjakorissa vuoden kirjasatoa. Lastenkirjainstituutin julkaisut hän hankkii yleensä itselleen ja hyödyntää niitä myös opetuksessa. Myös Onnimannin artikkeleista on hyötyä opetuksessa ja opiskelijat voivat käyttää niitä lähteinä tehtävissään. Lastenkirjainstituutin kirjasto on myös mahdollinen harjoittelupaikka kirjasto- ja tietopalvelualan opiskelijoille, joten hän on tehnyt yhteistyötä harjoitteluja ohjatessaan. Sari Mäkinen-Laitila pitää Lastenkirjainstituutin jäsenetuja aidosti kiinnostavina etuina, joista on hänelle oikeasti hyötyä ja iloa.