Ostotuesta ei ole varaa leikata

Selkokeskus on julkaissut kannanoton vähälevikkisen kirjallisuuden ostotuen ja selkokirjallisuuden valtionavustuksen leikkaamista vastaan. Lastenkirjainstituutti tukee Selkokeskuksen kannanottoa.

Lastenkirjainstituutin Selkopolku-hankkeessa teettämästä kyselystä yläkoulujen äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille sekä suomenopettajille ilmeni, että jopa 70% opettajista kokee selkokirjoja olevan saatavilla liian vähän. Selkokirjoista on jo valmiiksi kova puute, ja niiden saatavuus vaihtelee suuresti alueittain.

Vähälevikkisen kirjallisuuden ostotuella kirjastot hankkivat paitsi selkokirjoja, myös lasten- ja nuortenkirjallisuutta. Kaavaillut leikkaukset yhdistettynä kirjojen arvolisäveron suunniteltuun korotukseen ovat haitallisia kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lukijoiden kannalta. Leikkaukset vaikuttaisivat lasten ja nuorten, heikkojen lukijoiden ja suomea toisena kielenä puhuvien tasavertaisiin mahdollisuuksiin päästä kirjallisuuden ja lukemisen piiriin.

Selkokeskuksen kannanotto kokonaisuudessaan:
https://selkokeskus.fi/tietoa-meista/kannanotot

kuvassa kirjoja ja teksti: vähälevikkistä vaan ei vähäpätöistä.