Auta Eppua. 4-6 -vuotiaiden turvallisuus- ja ensiapuopetus

Kuvitettu nimellä: Salli Parikka-Kuuva. Julkaisija: Suomen Punaisen Risti. Opettajan opas.