Tunne- ja vuorovaikutustaitojen käsittely

Yökirja

Kirja: Inka Nousiainen: Yökirja. Kuvitus Satu Kettunen. Tammi 2015. Kirjan tiivistelmä

Kirjan ja kuvan tulkintaa ryhmätehtävillä tunne- ja vuorovaikutustaidoista

Hakusanoja: yksinhuoltaja, vanhempi, yksinäisyys, ystävyys, keskustelu, pistetyöskelntely, Tampereen yliopisto

Tehtävänanto Opettaja lukee kirjan ja näyttää kirjan kuvituksen dokumenttikameran kautta.  Tämän jälkeen pohditaan koko ryhmän kanssa keskustellen oppilaiden mielestä kirjasta esiin nousseita asioita ja teemoja. Keskustelun jälkeen jaetaan luokka viiteen ryhmään ja jokaiselle ryhmälle on apukysymyksiä keskustelun tueksi. Pistetyöskentelynä ryhmät kiertävät läpi kaikki pisteet. Opettaja tekee vielä loppuyhteenvedon keskusteluista ja kirjan teemoista.

Apukysymysesimerkkejä yhteiseen keskusteluun: Millaista Kuun elämä on? Millaista äidin elämä on? Kuka on Raa, millainen hän on? Mikä on yökirja, ja miksi se on myös kirjan nimi? Missä paikassa/paikoissa kirjan tapahtumat tapahtuvat?

  • Pisteen 1 kysymykset

Missä paikassa/paikoissa kirjan tapahtumat tapahtuvat?
Millaisia tapahtumapaikat ovat?

  • Pisteen 2 kysymykset

Mikä on yökirja?
Miksi päähenkilö kirjoittaa yökirjaa?
Miksi kirjan nimi on Yökirja?
Kuka voi kirjoittaa yökirjaa?

  • Pisteen 3 kysymykset

Kuka on Kuu?
Millainen Kuu on?
Millaista Kuun elämä on?
Onko Kuu onnellinen vai surullinen? Miksi?

  • Pisteen 4 kysymykset

Kuka on Raa?
Millainen Raa on?
Onko Raa onnellinen vai surullinen? Miksi?
Onko Raa tavallinen lapsi?

 

  • Pisteen 5 kysymykset

Mitä muita hahmoja kirjassa on?
Millaisia he ovat?
Millaista heidän elämänsä on?
Ovatko he onnellisia vai surullisia?

 

Tehtävä PDF

Laatija: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, äidinkieli ja kirjallisuus 2016

Ikäryhmät:
Asiasanat: