Rauhanneuvotteluleikki

Mikko Mallikas ja sisukas muurahainen

Kirja: Gunilla Bergström: Mikko Mallikas ja sisukas muurahainen. Tammi 2006. Kuvakirja. Kirjan tiivistelmä

Keskustellen ja leikkien käsitellään sotaa ja pakolaisuutta.

Hakusanoja: konflikti, draama, ilmaisu, rakentaminen, ryhmätyö, keskustelu, koti, ryhmätaidot, kommunikaatio, Lastenkirjainstituutti

 

Tehtävänanto: Opettaja lukee kirjan ääneen. Keskustellaan sotaleikeistä ja sodasta. Millaisia sotaleikkejä Mikko Mallikas ja Hamdi leikkivät? Ovatko oppilaat itse leikkineet sotaleikkejä tai pelanneet sotapelejä? Mitä kirjassa kerrottiin oikeasta sodasta? Mitä eroa on sotaleikeillä ja sodalla?

Leikitään rauhanneuvotteluleikkiä. Luokka jaetaan kahteen ryhmään, jotka ovat leikisti sodassa keskenään. Yhdessä keksitään mistä kiista johtuu. On meneillään tulitauko, ja käydään rauhanneuvotteluja. Vuorotellen halukkaat oppilaat saavat toimia rauhanneuvottelijoina, ja lopulta pyritään ratkaisemaan tilanne kompromissiin.

Kun sopimukseen on päästy, voidaan ajan puitteissa leikkiä jälleenrakennusleikkiä ja rakentaa maja turvapaikaksi niille, joiden koti on tuhoutunut.

Tehtävä PDF

Laatija: Lastenkirjainstituutti 2016

Ikäryhmät:
Asiasanat: