Kodittomana kaupungissa

Annika Luther: Kodittomien kaupunki

Kirja: Annika Luther: Kodittomien kaupunki. Teos & Söderströms 2011. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä harjoitellaan tekstinkäsittelyä sekä pohditaan yhdessä merenpinnan nousun vaikutusta henkilöön. Tehtävään kuluu n. 2 oppituntia, mutta aiempi syventyminen kirjaan on tarpeellista.

Hakusanoja: ilmasto, ilmastonmuutos, Word, tekstinkäsittely, monikulttuurisuus, muuttuvat perhemallit, ryhmätyö, luetun ymmärtäminen, äidinkieli, tietotekniikka

Tehtävänanto: Jakautukaa ryhmiin. Valitkaa ryhmänne kanssa Kodittomien kaupungista yksi hahmo, jonka taustasta ei kerrota kirjassa paljoa. Kehittäkää tälle hahmolle yhdessä lyhyt, noin kahden sivun mittainen taustatarina, jossa selvennetään hahmon

  • Piirteet: Tämän ulkoiset ominaispiirteet, kuten hiusten väri, koulutus, ammatti, ym. lyhyesti tiiviestettynä
  • Elämänhistoria: Mistä hahmo on peräisin? Minkä takia hahmo on nyt sellainen kuin on?
  • Luonne: Persoonallisuuden keskeiset piirteet, tavat ja tottumukset, maneerit. Muistuttaako hahmo kenties jotain toista historiallista tai fiktiohahmoa?
  • Motiivit: Mikä on hahmon perimmäinen tavoite tai tarkoitus elämässä (kirjassa)? Mitkä ovat siihen kenties liittyvät pelot, heikkoudet ja suurimmat salaisuudet?
  • Miljöö: Minkälaisessa ympäristössä hahmo elää, ja miten kyseinen ympäristö tai sen muutos heijastuu hänen luonteessaan ja motiiveissaan?

Luokaa yhteinen tekstidokumentti.

Asettakaa leipätekstin kooksi 12 pt ja riviväliksi 1,5.

Sisentäkää leipäteksti vasemmasta reunasta 2 cm.

Taustatarinassa pitäisi olla eri numeroitujen otsikoiden, ja mahdollisten alaotsikoiden alle eriteltyinä hahmon:

  1. Piirteet
  2. Elämänhistoria
  3. Luonne
  4. Motiivit
  5. Miljöö

Tehtävä PDF

Laatija: Helsingin yliopiston Kasvatustieteellinen tiedekunta, tietojenkäsittelytieteen opettajaopiskelijat 2017

Ikäryhmät: /
Asiasanat: / /