Tietokannan käyttö

Kuvittajabibliografia on WordPress-pohjainen sähköinen tietokanta. Tietokanta mahdollistaa erilaisia tapoja hakea kuvittaja- ja teostietoja. Tutustu hakuohjeisiin tarkemmin täällä (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Kuvittajan henkilötiedoista tietokantaan tallennetaan tiedossa olevat syntymä- ja kuolinvuosi sekä syntymäaika ja -paikka. Kuvittajan koulutustausta merkitään, mikäli se on saatu selville julkisesti nähtävillä olevista lähteistä. Osa tiedoista on kuvittajien itsensä antamia. Kuvittajaluettelossa kuvittajan nimenä käytetään sitä tekijännimeä, jolla suurin osa kuvitustuotannosta on tehty tai nimeä, jolla kuvittaja tunnetaan parhaiten. Muut nimet ja käytetyt nimimerkit otetaan mukaan, jos ne ovat tiedossa. Luettelossa kuvittajat esitetään sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Teosluettelossa kirjat järjestyvät kronologiseen järjestykseen ilmestymisvuoden mukaan. Teoksen pääsanan valinnassa seurataan Kansalliskirjaston Fennicaa. Useimmiten pääsanaksi merkitään teoksen kirjoittaja. Kirjoittajaksi merkitään nimi tai nimimerkki, jolla kirja on kirjoitettu. Käytetyt nimimerkit avataan teoksen lisätiedoissa.

Kuvittajabibliografiatietokannan vahvuutena on se, että teoksia tarkastellaan kuvittajalähtöisesti. Yleisissä kirjastotietokannoissa tieto esitetään useimmiten kirjoittajalähtöisesti. Kirjastotietokannoissa on usein puutteita kuvittajatietojen kohdalla, eikä kaikissa teoksissa kuvittajan nimeä edes mainita. Kuvittajatietokannassa kuvittajatieto on joskus päätelty signeerauksen mukaan, joskus vertailemalla eri kuvittajien teoksia. Epäselvät asiat on pyritty ilmaisemaan lisätiedoissa.

Bibliografian heikkoutena voidaan pitää sitä, että selvitykseen sisältyy väistämättä epätarkkuutta ja epävarmaa tietoa. Monista kuvittajista on hyvin suppeat tiedot. Kaikkia teoksia ei ole pystytty näkemään, joten esitetyt tiedot eivät aina ole yhdenmukaisia keskenään. Lisäksi kuvittajabibliografian pitkä ja hajanainen työstämisprosessi – useissa eripituisissa jaksoissa lähes 20 vuotta – on väistämättä vaikuttanut työn laatuun ja tarkkuuteen. Puutteena voidaan pitää myös sitä, että lasten- ja nuortenkirjallisuuteen kiinteästi liittyvä lehtikuvitus on jouduttu jättämään tässä vaiheessa selvittämättä.

Palaa Hankkeen taustaa -sivulle tästä.