Kirjaston toimenpideohjelma

Lastenkirjainstituutin kirjaston toimenpideohjelma liittyy Lastenkirjainstituutin vuosiksi 2016–2020 tehtyyn strategiaan. Kirjaston toimenpideohjelma tukee strategiassa esiin tuotuja arvoja, tavoitteita, palveluita ja toimintatapoja. Instituutin arvoiksi nostettiin strategiassa rohkeus, avoimuus ja asiantuntijuus. Lastenkirjainstituutin asiantuntijuus pohjautuu hyvin järjestettyyn kirjastokokoelmaan ja tietopalveluun.

Lastenkirjainstituutin kirjaston toimenpideohjelma 2018–2020

Kirjaston ensimmäinen kirjastostrategia vuosille 2013-2017 hyväksyttiin Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 3.4.2013. Tulevaisuuden visioksi kirjattiin lause: Kirjasto on toimiva ja ainutlaatuinen lastenkirjallisuuden erikoiskirjasto – tunnettu, ajantasainen ja käytetty. Kokonaisuudessaan kirjastostrategia on luettavissa täältä (pdf).