Nina Kivinen

temp_kuva_asiantuntija

KTT, yliopisto-opettaja, tutkija

Asiantuntijuus:  Kirjailijuus, kirjallisuuden murros, lapsille kirjoittaminen, lapsuuskäsitys, lastenkirjailijat, luovat alat, luova työ.

Yhteystiedot:  nina.kivinen(a)abo.fi

Tutkimukseni on keskittynyt luoviin aloihin ja luovaan työhön. Tällä hetkellä meneillään on Suomen Akatemian rahoittama hanke nimeltä The business of children, jonka puitteissa teen tutkimusta suomalaisista lastenkirjailijoista ja heidän työstään. Kiinnostukseni kohteet ovat varsinkin:

  • mitä ’lapsuus’ tarkoittaa kirjailijoille ja miten sitä tuotetaan
  • lapsille kirjoittaminen ammattina
  • miten lastenkirjailijaksi tullaan
  • työn affektiivisuus
  • alan murrokset kirjailijan näkökulmasta.