Onnimanni tidningen

LKIs barnlitteraturtidskrift Onnimanni utkommer med fyra nummer per år. Tidskriften innehåller bidrag av både inhemska och utländska experter och omfattar nyhetsmaterial, intervjuer, vetenskapliga och populärt hållna artiklar samt minst två gånger om året en recensionsbilaga. En fortlöpande prenumeration inom Finland kostar 35 €/år, prenumeration till utlandet 40 €/år, lösnummer 10 €. Du kan prenumerera på Onnimanni här.

Läs mera om Onnimanni på finska

Chefredaktör
Tuula Korolainen
tuula.korolainen(a)saunalahti.fi

Redaktör
Päivi Heikkilä-Halttunen