Materiaalipankki

Tietoa materiaalipankista ja hankkeesta: Ilmiöoppiminen ja lastenkirjat.
Tehtävien tekijänoikeudet: CC BY-NC.


Löytyi 148 kpl materiaaleja.
Sivu 2 / 15

Satu omasta elämästä

Lumi

Kirja: Vuorela Seita, Lumi. WSOY 2016. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä kirjoitetaan satu oman elämän pohjalta. Tavoitteena on löytää kirjoittamiseen henkilökohtainen näkökulma ja motivaatio, mutta samalla etäännyttää omia kokemuksia tekstissä fiktion keinoin.

Tehtävän kesto: 1-2 oppituntia

Hakusanat: satu, satuolento, omaelämäkerrallisuus, etäännyttäminen, luova kirjoittaminen, Yöstäjä

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

Cluedo 2.0

Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta

Kirja: Jukka-Pekka Palviainen: Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Karisto Oy. 2017.  Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä kokeillaan salapoliisitarinan ideointia ja perehdytään dekkarin perusaineksiin. Tavoitteena on pelillistää kirjoittamista ja löytää toimivia, leikkimielisiä keinoja, joilla luovassa kirjoittamisessa pääsee luontevasti vauhtiin.

Tehtävän kesto: 2-4 oppituntia

Hakusanat: salapoliisit, Cluedo, novelli, dekkari, mysteeri, ympäristörikos, yhteisöllinen kirjoittaminen, luova kirjoittaminen, Yöstäjä

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

Uudenlaisia salapoliishahmoja yhdessä kirjoittaen

Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta

Kirja: Jukka-Pekka Palviainen: Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Karisto Oy. 2017.  Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä keksitään ryhmäkirjoittamisena uusia salapoliisihahmoja. Tehtävä sopii leikkimielisen luonteensa takia hyvin ryhmäyttämiseen tai luovan kirjoittamisen alkulämmittelyksi.

Tehtävän kesto: 1 oppitunti

Hakusanat: salapoliisit, henkilöhahmo, päähenkilö, dekkari, huumori, yhteisöllinen kirjoittaminen, luova kirjoittaminen, tekstin muokkaus, Yöstäjä

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

Värikäs runoklubi

aimo ja unto

Kirja: Minna Lindeberg: Aimo ja Unto. Schildts & Söderströms 2012. Kuvakirja. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä kirjoitetaan kirjan kuvituksiin ja niiden herättämiin tunteisiin liittyvä runo, joka esitetään pareittain runoklubilla. Kuulijat arvioivat runojen herättämiä kokemuksia värikorteilla.

Tehtävän kesto: 1-2 oppituntia

Hakusanoja: piirtäminen, runot, kirjoittaminen, esiintyminen, parityöskentely, kokemukset

Ikäryhmät: /
Asiasanat: /

Lue lisää »

Vanhemmatkin ovat niin erilaisia

yokos-nattbok

Kirja: Annika Sandelin: Yokon yökirja. Teos, 2015. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä haastatellaan omia vanhempia/huoltajia ja tuodaan esiin vanhempien erilaisuuksia. Aiheesta keskustellaan ryhmissä ja lopuksi tuotetaan posterit.

Tehtävän kesto: n. 2 oppituntia

Hakusanoja: vanhemmat, huoltajat, erilaisuus, perhe, tavat, ryhmätyö, vuorovaikutus

Ikäryhmät:
Asiasanat:

Lue lisää »

Nyt tehdään tunnedraamaa!

puhelias-elias

Kirja: Essi Kummu & Marika Maijala: Puhelias Elias. Tammi 2012. Kirjan tiivistelmä

Kirjan pohjalta tutustutaan erilaisiin tunteisiin ja niiden käsittelyyn. Erilaisia tunteita tuodaan esille, kerrotaan omia kokemuksia sekä kuvataan tilanteita, missä syntyy erilaisia tunteita. Harjoitellaan tunnetaitoja ja opetellaan, että erilaiset asiat herättävät erilaisia tunteita eri ihmisissä. Tärkeää on myös oppia, että jokaisen kokemat tunteet ovat hyväksyttyjä ja aitoja.

Hakusanoja: tunteet, yksinäisyys, ystävyys, ikävä, ilo, suru, pelko, jännitys, kaipaus, kuva¬taide, äidinkieli, draama, kirjoittaminen, uskonto

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

Merirosvot merellä

sumusaaren-merirosvo

Kirja: Riina Katajavuori ja Christer Nuutinen: Sumusaaren merirosvo. Karisto 2015. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä tutkitaan kirjan tarinaa ja tunnelmia äänimaisemakorttien avulla. Inspiraationa käytetään meridokumentteja ja merirosvolauluja.

Tehtävän kesto: 1 oppitunti

Hakusanoja: äänet, reaktiot, meri, vesisöt, luonto, musiikki

Ikäryhmät:
Asiasanat: /

Lue lisää »

Kuka täällä asuu?

Mennään jo naapuriin

Kirja: Riina Katajavuori: Mennään jo naapuriin. Tammi, 2017. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä käydään läpi eri kansallisuuksien tervehdyksiä , suunnitellaan kirjasta ammentava kenkälaatikkokoti ja kirjoitetaan siihen liittyvä tarina.

Tehtävän kesto: 1-2 oppituntia

Hakusanoja: kohtaaminen, keskustelu, askartelu, kuvataide, kirjoittaminen

Ikäryhmät:
Asiasanat:

Lue lisää »

Suhtautumistapoja Neljän tuulen paidasta

Esko-Pekka Tiitinen: Neljän tuule paita

Kirja: Esko-Pekka Tiitinen: Neljän tuulen paita. Kustannusosakeyhtiö Aula & Co. 2016. Kirjan tiivistelmä

Kirja luetaan itsenäisesti ennen tehtävän tekemistä, tai opettaja voi ohjeistaa lukemista. Tehtävän tavoitteena on saada oppilaat pohtimaan pakolaisuutta ja monikulttuurisuutta, sekä ihmisten suhtautumistapoja niihin. Oppilas oppii tunnistamaan ja näkemään rasistiset ilmaukset ja kommentit, jotka loukkaavat toista. Kirjaa käytetään monella tavalla: siitä etsitään erilaisia ilmauksia apukysymysten avulla ja lopulta sen pohjalta rakennetaan näytelmä.

Tehtävän kesto on noin kolme oppituntia.

Hakusanoja: draama, rasismi, kunnioitus

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

Perehdytään pakolaisuuteen

Esko-Pekka Tiitinen: Neljän tuule paita

Kirja: Esko-Pekka Tiitinen: Neljän tuulen paita. Kustannusosakeyhtiö Aula & Co. 2016. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä luetaan kirjaa samassa tahdissa ja lukemista tuetaan lukupäiväkirjan avulla. Lukemisen jälkeen ilmiötä lähestytään monialaisen tiedonhaun ja perehtymisen kautta, ja lopuksi oppilaat tekevät aiheesta posterit.

Kesto: Lukeminen ja lukupäiväkirja kaksi viikkoa sekä posterin teko noin 3–4 tuntia.

Hakusanoja: monialaisuus, tiedonhaku, lukupäiväkirja, monikulttuurisuus

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

Sivu 2 / 15