Linkkejä ja lisätietoa

Tälle sivulle on kerätty hyödyllisiä lähteitä, jotka tukevat ilmiölähtöistä oppimista ja kirjallisuuden hyödyntämistä opetuskäytössä.

Linkkejä

Ilmioppi
Lukuinto
Maailmankoulu globaalikasvatuksen tukipalvelu
Onnet -tietokanta vaihtoehtoisten kirjojen hakuun
Suuren Lukuseikkailun osallistumisvinkit opettajalle

Kirjallisuutta

Maria Heimer: Högläsning – Läsutveckling från teori till praktik. Gothia Fortbildning 2016.
Maud Hell: Författarbesök i skolan – kreativ läsning, samtal, fantasi och kritiskt tänkande. BTJ Förlag 2012.