Kirjallisuusteoksen audiovisuaalinen havainnollistaminen

Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta

Kirja: Jukka-Pekka Palviainen: Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Karisto Oy. 2017.  Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä pohditaan aiheen ja teeman merkityksiä. Oppilas tunnistaa aiheen, juonen keskeiset kohdat ja henkilöhahmojen väliset suhteet. Tehtävässä harjoitellaan myös (audio)visuaalisen median käyttöä ja konventioita sekä opitaan ymmärtämään ja tuottamaan mainostekstejä joko trailerina tai mainosjulisteena. Samalla harjoitellaan erilaisten medioiden käyttöä ja ryhmätyötaitoja.

Tehtävien kesto: Tehtäviin kuluu yhteensä 1─2 oppituntia.

Hakusanat: jännitys, perhe, äidinkieli, yhteiskunta, media, ihmissuhteet, traileri, mainosjuliste, mainos, video

Ikäryhmät:
Asiasanat:

Lue lisää »

Kohti kaksikulttuurisuutta

Kuinka selviytyä puolalaisesta äidistä

Kirja: Emmy Abrahamson, Kuinka selviytyä puolalaisesta äidistä. Karisto Oy. Hämeenlinna 2012. Kirjan tiivistelmä

Tehtävän tavoitteena on saada oppilaat ymmärtämään eri kulttuurien välisiä eroja ja niistä aiheutuvia väärinkäsityksiä ja hankaluuksia. Tehtävän avulla pyritään havainnollistamaan, millaisia vaikeuksia monikulttuurisen perheen lapsi voi joutua kokemaan. Tilanteiden tarkastelun ja ratkaisujen avulla pyritään antamaan oppilaille enemmän ymmärrystä monikulttuurisuutta kohtaan.

Tarvittaessa tehtävään voi yhdistää maantiedon ja historian. Kirja kertoo 1980-luvun Ruotsista, ja Puolan historiaa sivutaan kirjassa hyvin lyhyesti, joten Puolan historian lyhyt kertaaminen edesauttaa tehtävän käsittelyä. Samalla voi kertoa myös suomalaisten muutosta Ruotsiin työn perässä 1960- ja 1970-luvuilla.

Tehtävän kesto: 1–2 oppituntia

Hakusanat: pakolaisuus, ympäristö, kulttuurierot, monikulttuurisuus, tulevaisuus, äidinkieli, yhteiskunta, ryhmätyötaidot, työperäinen maahanmuutto, sosiaaliset suhteet, vuorovaikutus

Ikäryhmät:
Asiasanat: /

Lue lisää »

Kodittomana kaupungissa

Annika Luther: Kodittomien kaupunki

Kirja: Annika Luther: Kodittomien kaupunki. Teos & Söderströms 2011. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä harjoitellaan tekstinkäsittelyä sekä pohditaan yhdessä merenpinnan nousun vaikutusta henkilöön. Tehtävään kuluu n. 2 oppituntia, mutta aiempi syventyminen kirjaan on tarpeellista.

Hakusanoja: ilmasto, ilmastonmuutos, Word, tekstinkäsittely, monikulttuurisuus, muuttuvat perhemallit, ryhmätyö, luetun ymmärtäminen, äidinkieli, tietotekniikka

Ikäryhmät:
Asiasanat: / /

Lue lisää »

Pelastustehtävä

Laura Lähteenmäki: North end – niskaan putoava taivas

Kirja: Lähteenmäki, Laura: North End – niskaan putoava taivas. WSOY 2012. Kirjan tiivistelmä

Pakolaisuus ja uudet perhemallit – avunanto eksyneille perhepakolaisille robottitekniikkaa hyödyntäen. Tehtävä sisältää pohdintaa, ideointia sekä keskustelua tai kirjoittamista robottien roolista ihmisten auttajina. Kirjasta luetaan 14. luku. Tehtävä sisältää opiskelijoille jaettavan liitteen. Tehtävän kesto riippuu siitä, kuinka perinpohjaisesti asiaan perehdytään, sopiva kesto voi olla 30 min.

Hakusanoja: filosofia, elämänkatsomus, biologia, tekninen käsityö, fysiikka, matematiikka, tietojenkäsittely, tietotekniikka, atk, äidinkieli, kuvataide, robotti, anturiteknologia, aistiminen, ongelmanratkaisutaidot, ohjelmointi, tekoälykkyys, etäohjaus, etämonitorointi, akkuteknologia, suunnistus, ihmisälyn korvattavuus, ihmisyyden korvattavuus

Ikäryhmät:
Asiasanat: /

Lue lisää »

Olioiden tanssi

mauri-ja-mini-isoveli

Kirja: Veera Salmi: Mauri ja mini-isoveli. Otava 2016. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä harjoitellaan kehonhallintaa ja viestintää tanssin avulla. Teemana on sisarusten/ uusien sisarusten välinen kommunikaatio.

Hakusanoja: avaruus, tila, keho, kehomieli, eleet, elekieli, fyysisyys, kommunikointi, sisarussuhteet, uusperhe, siskot, veljet, koreografia, liikunta, ilmaisutaito, Lastenkirjainstituutti

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

1 2 3 4