Kohti kaksikulttuurisuutta

Kuinka selviytyä puolalaisesta äidistä

Kirja: Emmy Abrahamson, Kuinka selviytyä puolalaisesta äidistä. Karisto Oy. Hämeenlinna 2012. Kirjan tiivistelmä

Tehtävän tavoitteena on saada oppilaat ymmärtämään eri kulttuurien välisiä eroja ja niistä aiheutuvia väärinkäsityksiä ja hankaluuksia. Tehtävän avulla pyritään havainnollistamaan, millaisia vaikeuksia monikulttuurisen perheen lapsi voi joutua kokemaan. Tilanteiden tarkastelun ja ratkaisujen avulla pyritään antamaan oppilaille enemmän ymmärrystä monikulttuurisuutta kohtaan.

Tarvittaessa tehtävään voi yhdistää maantiedon ja historian. Kirja kertoo 1980-luvun Ruotsista, ja Puolan historiaa sivutaan kirjassa hyvin lyhyesti, joten Puolan historian lyhyt kertaaminen edesauttaa tehtävän käsittelyä. Samalla voi kertoa myös suomalaisten muutosta Ruotsiin työn perässä 1960- ja 1970-luvuilla.

Tehtävän kesto: 1–2 oppituntia

Hakusanat: pakolaisuus, ympäristö, kulttuurierot, monikulttuurisuus, tulevaisuus, äidinkieli, yhteiskunta, ryhmätyötaidot, työperäinen maahanmuutto, sosiaaliset suhteet, vuorovaikutus

Ikäryhmät:
Asiasanat: /

Lue lisää »

Suhdekaavio

Helena Waris: Linnunsitoja

Kirja: Helena Waris: Linnunsitoja. OTAVA 2017. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä tutustutaan UML-mallinuksen perusteisiiin ja olioiden välisten suhteiden pohtimiseen kirjasta löytyvien tietojen avulla. Oppilas oppii tehtävässä oliokaavion luonnin perusteet ja herättelee ajatuksia ohjelmoinnin suunnittelusta. Tehtävä kestää yhden oppitunnin ja vaatii oppilailta vaapaa-ajalla aikaa kirjan lukemiseen.

Hakusanoja: pakolaisuus, maastamuutto, maahanmuutto, mallinnnus, ohjelmointi, suhteet, yhteiskunta, luetun ymmärtäminen

Ikäryhmät:
Asiasanat:

Lue lisää »

Tee teenkeittoalgoritmi

Emmi Itäranta: Teemestarin kirja

Kirja: Emmi Itäranta: Teemestarin kirja. Kustantannusosakeyhtiö Teos 2012. Kirjan tiivistelmä

Algoritmista ajattelua harjoittava tehtävä, jossa pyritään mallintamaan kirjassa käytetty teenkeitto-ohje ja tekemään siitä algoritmi sekä aktiviteettikaavio. Tehtävän pituus: yksi oppitunti.

Hakusanoja: Ohjelmointi, algoritmi, tietojenkäsittely, tietotekniikka, tee, teeseremonia.

Ikäryhmät: /
Asiasanat: /

Lue lisää »

Kodittomana kaupungissa

Annika Luther: Kodittomien kaupunki

Kirja: Annika Luther: Kodittomien kaupunki. Teos & Söderströms 2011. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä harjoitellaan tekstinkäsittelyä sekä pohditaan yhdessä merenpinnan nousun vaikutusta henkilöön. Tehtävään kuluu n. 2 oppituntia, mutta aiempi syventyminen kirjaan on tarpeellista.

Hakusanoja: ilmasto, ilmastonmuutos, Word, tekstinkäsittely, monikulttuurisuus, muuttuvat perhemallit, ryhmätyö, luetun ymmärtäminen, äidinkieli, tietotekniikka

Ikäryhmät:
Asiasanat: / /

Lue lisää »

Pelastustehtävä

Laura Lähteenmäki: North end – niskaan putoava taivas

Kirja: Lähteenmäki, Laura: North End – niskaan putoava taivas. WSOY 2012. Kirjan tiivistelmä

Pakolaisuus ja uudet perhemallit – avunanto eksyneille perhepakolaisille robottitekniikkaa hyödyntäen. Tehtävä sisältää pohdintaa, ideointia sekä keskustelua tai kirjoittamista robottien roolista ihmisten auttajina. Kirjasta luetaan 14. luku. Tehtävä sisältää opiskelijoille jaettavan liitteen. Tehtävän kesto riippuu siitä, kuinka perinpohjaisesti asiaan perehdytään, sopiva kesto voi olla 30 min.

Hakusanoja: filosofia, elämänkatsomus, biologia, tekninen käsityö, fysiikka, matematiikka, tietojenkäsittely, tietotekniikka, atk, äidinkieli, kuvataide, robotti, anturiteknologia, aistiminen, ongelmanratkaisutaidot, ohjelmointi, tekoälykkyys, etäohjaus, etämonitorointi, akkuteknologia, suunnistus, ihmisälyn korvattavuus, ihmisyyden korvattavuus

Ikäryhmät:
Asiasanat: /

Lue lisää »

1 2 3 6