Palveluhinnasto

Lainaus, varaus ja erääntyneiden lainojen ensimmäinen palautuskehotus ovat maksuttomia.

Myöhästyneitten kirjojen palautuskehotukset lähetetään kirjeitse kotiosoitteeseen tai sähköpostitse. Toinen palautuskehotus lähetetään aina kirjeitse. Mukana seuraava lasku (7 €) tulee maksaa vaikka lainat palautettaisiinkin. Palauttamattomat lainat korvataan todellisen uudelleenhankintahinnan mukaan, minkä lisäksi peritään 25 euron käsittelymaksu ja toimistomaksu. Samoin korvataan vahingoittuneet tai tahriintuneet kirjat. Mikäli kirjoja ei palauteta toisen palautuskehotuksen jälkeen, lainojen perintä siirtyy perintätoimistolle. Perinnästä aiheutuneet kustannukset maksaa asiakas kokonaisuudessaan. (LKI 9/2008)

KAUKOPALVELU
Kirjalainat
1 kirja 7 EUR

TIEDONHAUT
Maksulliset tiedonhaut 7-20 EUR tai sopimuksen mukaan.

KOPIOT Lastenkirjainstituutissa itsepalveluna
A4 10 snt
A3 20 snt

Artikkelikopioiden toimittaminen postitse tai sähköisesti
1-10 sivua 7 EUR
11-20 sivua 9 EUR
21 sivua tai enemmän 10 EUR + 10 snt jokaiselta sivulta

Kuvien ja muun aineiston skannaaminen yksityiskäyttöön on mahdollista, mikäli se tehdään aineistoa vahingoittamatta ja tekijänoikeusseikat huomioon ottaen. Skannaaminen on maksutonta, jos asiakas skannaa tarvitsemansa aineiston omatoimisesti omalle muistitikulleen tai omaan sähköpostiinsa.