86.31 BOGLIND, Ann: Från fabler till manga 2 : litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på ungdomslitteratur / Ann Boglind & Anna Nordenstam. – Malmö : Gleerups utbildning, 2016. – 272 s. : kuv. ; 23 cm. ISBN 978-91-40-68946-7 nidottu (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet, ISSN 0347-5387 ; 132)