Vuosikokoukset

Lastenkirjainstituutin sääntömääräiset yleiskokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa. Kokouksissa Lastenkirjainstituutin jäsenistöllä on mahdollista päästä keskustelemaan Lastenkirjainstituutin toiminnasta ja tutustumaan ajankohtaiseen toimintaan.

Seuraava kokous

Seuraava vuosikokous on keväällä 2017.

Syyskokous 2016 järjestettiin maanantaina 10.10.2016 klo 18.15  (Lastenkirjainstituutti, Puutarhakatu 11 A, 2krs.)
Nykykulttuurin professori Raine Koskimaa esitteli kokouksen jälkeen pohjoismaisen Kid E-Lit -verkoston toimintaa ja kertoo lastenkirjallisuuden sähköistymisen tilasta.