Kirje kodittomien kaupungista

Annika Luther: Kodittomien kaupunki

Kirja: Annika Luther: Kodittomien kaupunki. Teos & Söderströms 2011. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä harjoitellaan kirjeen kirjoittamista. Oppilaat kehittyvät luovassa kirjoittamisessa ja oppivat kirjeen tekstilajia. Lisäksi oppilaat tutustuvat ilmastonmuutokseen ilmiönä.

Tehtävän kesto: 1−2 oppituntia

Hakusanat: kirje, luova kirjoittaminen, askartelu

Ikäryhmät:
Asiasanat: / /

Lue lisää »

Näytellen ilmastonmuutosta pakoon

Annika Luther: Kodittomien kaupunki

Kirja: Luther, Annika: Kodittomien kaupunki. Teos & Söderströms 2011. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä harjoitellaan tv-uutisen tekemistä ja haastattelemista. Oppilaat tutustuvat tv-uutiseen tekstilajina sekä harjoittelevat näytelmän esittämistä haastattelun kirjoittamista. Oppilaat tutustuvat myös ilmastokatastrofiin toiminnallisesti.

Tehtävän kesto: 1−3 oppituntia

Hakusanat: näytelmä, draama, pakolaisuus, evakko, katastrofi, vedenpaisumus, ilmiöoppiminen

Ikäryhmät:
Asiasanat:

Lue lisää »

Suhdekaavio

Helena Waris: Linnunsitoja

Kirja: Helena Waris: Linnunsitoja. OTAVA 2017. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä tutustutaan UML-mallinuksen perusteisiiin ja olioiden välisten suhteiden pohtimiseen kirjasta löytyvien tietojen avulla. Oppilas oppii tehtävässä oliokaavion luonnin perusteet ja herättelee ajatuksia ohjelmoinnin suunnittelusta. Tehtävä kestää yhden oppitunnin ja vaatii oppilailta vaapaa-ajalla aikaa kirjan lukemiseen.

Hakusanoja: pakolaisuus, maastamuutto, maahanmuutto, mallinnnus, ohjelmointi, suhteet, yhteiskunta, luetun ymmärtäminen

Ikäryhmät:
Asiasanat:

Lue lisää »

Liljan salainen matka Helsinkiin

Annika Luther: Kodittomien kaupunki

Kirja: Annika Luther: Kodittomien kaupunki. Teos & Söderströms 2011. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä harjoitellaan Google mapsin ja Excelin käyttöä. Kirja luo kontekstin matkalle, jonka laatua tulkitaan/määritetään edellä mainituilla ohjelmilla. Tehtävä kestää noin 20-40 min. riippuen oppilaiden tasosta ja tehtävään syventymisen määrästä.

Hakusanoja: Google maps, Excel, tietotekniikka, matematiikka, ilmastonmuutos, taulukkolaskenta

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

Salaviesti

Annika Luther: Kodittomien kaupunki

Kirja: Annika Luther: Kodittomien kaupunki. Teos & Söderströms 2011. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä pohditaan salakoodausta ja kryptausta kehittämällä itse oma salakirjoitus pienessä joukkuepelissä, jonka teema pohjaa kirjaan. Tehtävässä pääsee myös kokeilemaan salaviestien purkamista.

Hakusanoja: Ilmasto, salakoodaus, kryptaus, tietotekniikka, tietojenkäsittely, matematiikka, ryhmätyö

 

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

Tee teenkeittoalgoritmi

Emmi Itäranta: Teemestarin kirja

Kirja: Emmi Itäranta: Teemestarin kirja. Kustantannusosakeyhtiö Teos 2012. Kirjan tiivistelmä

Algoritmista ajattelua harjoittava tehtävä, jossa pyritään mallintamaan kirjassa käytetty teenkeitto-ohje ja tekemään siitä algoritmi sekä aktiviteettikaavio. Tehtävän pituus: yksi oppitunti.

Hakusanoja: Ohjelmointi, algoritmi, tietojenkäsittely, tietotekniikka, tee, teeseremonia.

Ikäryhmät: /
Asiasanat: /

Lue lisää »

Meren valtaama kaupunki

Annika Luther: Kodittomien kaupunki

Kirja: Annika Luther: Kodittomien kaupunki. Teos & Söderströms 2011. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä harjoitellaan kuvankäsittelyä sekä pohditaan yhdessä merenpinnan nousun vaikutusta omaan lähiympäristöön. Kirja toimii inspiraationa kuvankäsittelylle. Aikaa tehtävälle olisi hyvä varata pari tuntia.

Hakusanoja: ilmasto, ympäristö, kuvankäsittely, kuvataide, tietotekniikka, vesi, vedenpinnan nousu, tulva, kotikunta

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

Muuttunut maailma ja vedenpinnan nousu (tiedonhaku)

Emmi Itäranta: Teemestarin kirja

Kirja: Emmi Itäranta: Teemestarin kirja. Kustantannusosakeyhtiö Teos 2012. Kirjan tiivistelmä

Tiedonhakutehtävä, jossa tutkitaan ja mietitään kirjan miljöötä ja maailmankuvaa. Tehtävän pituus on n. 1 oppitunti.

Hakusanoja: Tiedonhaku, ilmastonmuutos, maantieto, yhteiskuntaoppi, tietojenkäsittely, tietotekniikka, vesi, meri, vedenpinnan nousu, tulva.

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

1 2