Kirjallisuusteoksen audiovisuaalinen havainnollistaminen

Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta

Kirja: Jukka-Pekka Palviainen: Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Karisto Oy. 2017.  Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä pohditaan aiheen ja teeman merkityksiä. Oppilas tunnistaa aiheen, juonen keskeiset kohdat ja henkilöhahmojen väliset suhteet. Tehtävässä harjoitellaan myös (audio)visuaalisen median käyttöä ja konventioita sekä opitaan ymmärtämään ja tuottamaan mainostekstejä joko trailerina tai mainosjulisteena. Samalla harjoitellaan erilaisten medioiden käyttöä ja ryhmätyötaitoja.

Tehtävien kesto: Tehtäviin kuluu yhteensä 1─2 oppituntia.

Hakusanat: jännitys, perhe, äidinkieli, yhteiskunta, media, ihmissuhteet, traileri, mainosjuliste, mainos, video

Ikäryhmät:
Asiasanat:

Lue lisää »

Kohti kaksikulttuurisuutta

Kuinka selviytyä puolalaisesta äidistä

Kirja: Emmy Abrahamson, Kuinka selviytyä puolalaisesta äidistä. Karisto Oy. Hämeenlinna 2012. Kirjan tiivistelmä

Tehtävän tavoitteena on saada oppilaat ymmärtämään eri kulttuurien välisiä eroja ja niistä aiheutuvia väärinkäsityksiä ja hankaluuksia. Tehtävän avulla pyritään havainnollistamaan, millaisia vaikeuksia monikulttuurisen perheen lapsi voi joutua kokemaan. Tilanteiden tarkastelun ja ratkaisujen avulla pyritään antamaan oppilaille enemmän ymmärrystä monikulttuurisuutta kohtaan.

Tarvittaessa tehtävään voi yhdistää maantiedon ja historian. Kirja kertoo 1980-luvun Ruotsista, ja Puolan historiaa sivutaan kirjassa hyvin lyhyesti, joten Puolan historian lyhyt kertaaminen edesauttaa tehtävän käsittelyä. Samalla voi kertoa myös suomalaisten muutosta Ruotsiin työn perässä 1960- ja 1970-luvuilla.

Tehtävän kesto: 1–2 oppituntia

Hakusanat: pakolaisuus, ympäristö, kulttuurierot, monikulttuurisuus, tulevaisuus, äidinkieli, yhteiskunta, ryhmätyötaidot, työperäinen maahanmuutto, sosiaaliset suhteet, vuorovaikutus

Ikäryhmät:
Asiasanat: /

Lue lisää »

Uusi asukas North Endissä

Laura Lähteenmäki: North end – niskaan putoava taivas

Kirja: Lähteenmäki, Laura: North End – niskaan putoava taivas. WSOY 2012. Kirjan tiivistelmä

Tehtävä sisältää henkilösuhteiden analyysin harjoittelua sekä ideointia ryhmässä ja luovaa kirjoittamista. Tehtävien tavoitteena on kehittää sekä analysointitaitoa että luovaa tuottamista. Arvioitu kesto: 1 oppitunti.

Hakusanat: ilmastonmuutos, henkilösuhteet, ideointi, analyysi, luova kirjoittaminen, äidinkieli

Ikäryhmät:
Asiasanat:

Lue lisää »

Liljan salainen matka Helsinkiin

Annika Luther: Kodittomien kaupunki

Kirja: Annika Luther: Kodittomien kaupunki. Teos & Söderströms 2011. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä harjoitellaan Google mapsin ja Excelin käyttöä. Kirja luo kontekstin matkalle, jonka laatua tulkitaan/määritetään edellä mainituilla ohjelmilla. Tehtävä kestää noin 20-40 min. riippuen oppilaiden tasosta ja tehtävään syventymisen määrästä.

Hakusanoja: Google maps, Excel, tietotekniikka, matematiikka, ilmastonmuutos, taulukkolaskenta

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

Salaviesti

Annika Luther: Kodittomien kaupunki

Kirja: Annika Luther: Kodittomien kaupunki. Teos & Söderströms 2011. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä pohditaan salakoodausta ja kryptausta kehittämällä itse oma salakirjoitus pienessä joukkuepelissä, jonka teema pohjaa kirjaan. Tehtävässä pääsee myös kokeilemaan salaviestien purkamista.

Hakusanoja: Ilmasto, salakoodaus, kryptaus, tietotekniikka, tietojenkäsittely, matematiikka, ryhmätyö

 

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

Tee teenkeittoalgoritmi

Emmi Itäranta: Teemestarin kirja

Kirja: Emmi Itäranta: Teemestarin kirja. Kustantannusosakeyhtiö Teos 2012. Kirjan tiivistelmä

Algoritmista ajattelua harjoittava tehtävä, jossa pyritään mallintamaan kirjassa käytetty teenkeitto-ohje ja tekemään siitä algoritmi sekä aktiviteettikaavio. Tehtävän pituus: yksi oppitunti.

Hakusanoja: Ohjelmointi, algoritmi, tietojenkäsittely, tietotekniikka, tee, teeseremonia.

Ikäryhmät: /
Asiasanat: /

Lue lisää »

Kodittomana kaupungissa

Annika Luther: Kodittomien kaupunki

Kirja: Annika Luther: Kodittomien kaupunki. Teos & Söderströms 2011. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä harjoitellaan tekstinkäsittelyä sekä pohditaan yhdessä merenpinnan nousun vaikutusta henkilöön. Tehtävään kuluu n. 2 oppituntia, mutta aiempi syventyminen kirjaan on tarpeellista.

Hakusanoja: ilmasto, ilmastonmuutos, Word, tekstinkäsittely, monikulttuurisuus, muuttuvat perhemallit, ryhmätyö, luetun ymmärtäminen, äidinkieli, tietotekniikka

Ikäryhmät:
Asiasanat: / /

Lue lisää »

Meren valtaama kaupunki

Annika Luther: Kodittomien kaupunki

Kirja: Annika Luther: Kodittomien kaupunki. Teos & Söderströms 2011. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä harjoitellaan kuvankäsittelyä sekä pohditaan yhdessä merenpinnan nousun vaikutusta omaan lähiympäristöön. Kirja toimii inspiraationa kuvankäsittelylle. Aikaa tehtävälle olisi hyvä varata pari tuntia.

Hakusanoja: ilmasto, ympäristö, kuvankäsittely, kuvataide, tietotekniikka, vesi, vedenpinnan nousu, tulva, kotikunta

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

1 2