Perehdytään pakolaisuuteen

Esko-Pekka Tiitinen: Neljän tuule paita

Kirja: Esko-Pekka Tiitinen: Neljän tuulen paita. Kustannusosakeyhtiö Aula & Co. 2016. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä luetaan kirjaa samassa tahdissa ja lukemista tuetaan lukupäiväkirjan avulla. Lukemisen jälkeen ilmiötä lähestytään monialaisen tiedonhaun ja perehtymisen kautta, ja lopuksi oppilaat tekevät aiheesta posterit.

Kesto: Lukeminen ja lukupäiväkirja kaksi viikkoa sekä posterin teko noin 3–4 tuntia.

Hakusanoja: monialaisuus, tiedonhaku, lukupäiväkirja, monikulttuurisuus

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

Kartalla pakolaisuudesta

Esko-Pekka Tiitinen: Neljän tuule paita

Kirja: Esko-Pekka Tiitinen: Neljän tuulen paita. Kustannusosakeyhtiö Aula & Co. 2016. Kirjan tiivistelmä

Tehtävää varten oppilaat ovat lukeneet kirjan, mutta tehtävää voi hyödyntää myös lukuprosessin aikana. Tehtävässä hahmotetaan kehollisesti oppilaiden omia taustoja ja juuria ja lähestytään sitä kautta kirjan henkilöiden maailmaa. Kirjan maailman kautta avataan ovia myös toisiin samasta teemasta kirjoitettuihin kirjoihin.

Tehtävän kesto on noin 2-n tuntia, riippuen kokonaisuuden laajuudesta.

Hakusanoja: kartta, synnyinmaa, kotimaa, monialainen oppimiskokonaisuus, äidinkieli, maantieto, yhteiskuntaoppi, historia, uskonto, et, käsityö, tekninen, tekstiili, kuvaamataito

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

Yhdessä erilaisuutta pohtimaan

Esko-Pekka Tiitinen: Neljän tuule paita

Kirja: Esko-Pekka Tiitinen: Neljän tuulen paita. Kustannusosakeyhtiö Aula & Co. 2016. Kirjan tiivistelmä

Tehtävää varten oppilaat ovat lukeneet kirjan itsenäisesti. Ilmiötä käsitellään käsitteiden kautta visualisoimalla. Tehtävä on toiminnallinen ja oppilaat pääsevät keskustelemaan käsitteistä eri ryhmissä.

Tehtävän kesto: 3-5 oppituntia, riippuen ryhmien määrästä

Hakusanoja: käsite, ajatuskartta, kansalaisuus

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

Keskustelua pakolaisuudesta draaman keinoin

kaukana-kotoa

Kirja: Sisko Latvus: Kaukana omalta maalta. WSOY 2011. Kirjan tiivistelmä

Tehtävää varten oppilaat ovat lukeneet kirjan itsenäisesti, ja kirjaa käytetään kahdella tavalla. Sen pohjalta keskustellaan pakolaisuudesta, ja keskustelun jälkeen kirjan pohjalta tehdään draamaharjoitus.

Tehtävän kesto: Tunnilla tehtävän kesto on 1-2h. (+kotona/koulussa lukemiseen käytetty aika)

Hakusanoja: draama, eläytyminen, ryhmätyöskentely, yhteistyö, improvisaatio, reaktiot

Ikäryhmät:
Asiasanat:

Lue lisää »

Ilmastonmuutos nyt

Laura Lähteenmäki: North end – niskaan putoava taivas

Kirja: Lähteenmäki,  Laura: North End – niskaan putoava taivas. WSOY 2012. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä opetellaan tiedonhakua ja esityksen tekoa ja esittämistä esim. PowerPoint tai Prezi työkaluilla. Tarkoituksena on virittää luokassa keskustelua ilmastonmuutos-teemasta. Kirja tarjoaa sopivan viitekehyksen/johdannon aiheeseen.

Tehtävän kesto: n. 1,5 h

Hakusanat: ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen, kasvihuoneilmiö, Pohjois-Atlantin Oskillaatio, tietotekniikka, viestintätekniikka, äidinkieli, ympäristöoppi, biologia, maantiede, elämänkatsomustieto.

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

Excel -harjoitus: Ilmastonmuutos North Endissä

Laura Lähteenmäki: North end – niskaan putoava taivas

Kirja: Lähteenmäki, Laura: North End – niskaan putoava taivas. WSOY 2012. Kirjan tiivistelmä

Opetellaan exelin käyttöä ilmastonmuutokseen liittyen. Oleellisena on huomata kuinka Excel -kuvaajat pystyvät tehokkaasti esittämään kirjassa esintyneen Pohjois-Atlantin Oskillaation.

Tehtävän kesto: n. 1 h

Hakusanat: ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen, ilmaston kylmeneminen pohjoisessa, Pohjois-Atlantin Oskillaatio, tietotekniikka, viestintätekniikka, matematiikka, fysiikka ja kemia.

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

1 2 3 6